Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1015
Назва: Інтерактивні технології розвитку логічного мислення старших дошкільників у закладі дошкільної освіти
Інші назви: Interactive technologies for the development of logical thinking of senior preschoolers in pre-school education
Интерактивные технологии развития логического мышления старших дошкольников в учреждении дошкольного образования
Автори: Кірик, Іванна Анатоліївна
Kiryk, I.
Кирик, И.А.
Ключові слова: інтерактивне навчання
інтерактивні технології
інтерактивна взаємодія
інтерактивні методи
інтерактивне заняття
interactive learning
interactive technologies
interactive interaction
interactive methods
interactive training
интерактивное обучение
интерактивные технологии
интерактивное взаимодействие
интерактивные методы
интерактивное занятие
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Кірик І.А. Інтерактивні технології розвитку логічного мислення старших дошкільників у закладі дошкільної освіти : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 012 Дошкільна освіта / Кер.: канд. пед. наук, доц. Іванова Д.Г. - Ізмаїл, 2019. - 82 с.
Короткий огляд (реферат): У контексті реформування системи дошкільної освіти постає необхідність вдосконалення методичного забезпечення розвитку дошкільників, що й зумовило мету й завдання дослідження – вивчити особливості застосування інтерактивних технологій в дошкільній освіті та розробити систему педагогічної роботи з розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку засобами інтерактивних педагогічних технологій. Структура роботи включає: вступ, три розділи, висновки за кожним розділом, загальні висновки, список використаних джерел (70 найменувань) та 3 додатки. У тексті роботи вміщено графічно-ілюстративний матеріал (9 рисунків, у тому числі 8 гістограм). Загальний обсяг роботи становить 83 сторінки. У змісті першого розділу кваліфікаційної роботи вивчено інтерактивні методи розвитку особистості в дошкільному віці, визначено, що систематичне застосування інтерактивних технологій значно підвищує мотивацію дітей до занять та ефективність виховної роботи. Зміст другого розділу висвітлює досвід використання інтерактивних технологій в різних сферах діяльності дітей старшого дошкільного віку. Доведено, що інтерактивне навчання впливає на структуру пізнавальної діяльності дітей, вимагає особливої організації і ретельного вибору інтерактивних методів і прийомів. Визначено особливості організації інтерактивної взаємодії в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти, яка стимулює розвиток логічного мислення дітей та створює сприятливі умови для розвитку в дитини здібностей до самонавчання. У процесі дослідно-експериментальної роботи розроблено та апробовано систему заходів, заснованих на використанні інтерактивної взаємодії, з метою підвищення рівня розвитку логічного мислення старших дошкільників. Аналіз одержаних результатів показав підвищення рівня розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку, за умови систематичної роботи у визначеному напрямку.
Опис: In the context of reforming the preschool education system, it appears the need to improve methodological support for the development of preschoolers, which led to the purpose and task of the study - to study the features of the use of interactive technologies in preschool education and to develop a system of pedagogical work on the development of logical thinking of older preschool children by means of interactive pedagogical technologies. The structure of work includes: introduction, three sections, conclusions for each section, general conclusions, list of sources used (70 titles) and 3 appendices. The text contains graphic and illustrative material (9 drawings, including 8 histograms). The total volume of work is 83 pages. The content of the first section of qualifying studied interactive methods of personality development in early childhood, determined that the systematic use of interactive technology significantly increases the motivation of children to employment and effectiveness of educational work. The content of the second section highlights the experience of using interactive technologies in various fields of activity of older preschool children. It is proved that interactive learning influences the structure of cognitive activity of children, requires special organization and careful choice of interactive methods and techniques. The features of the organization of interactive interaction in the educational environment of the institution of preschool education are determined, which stimulates the development of logical thinking of children and creates favorable conditions for the development of the child's ability to learn. In the process of experimental work, developed and a system of measures based on the use of interactive interaction was tested in order to increase the level of development of logical thinking of older preschoolers. The analysis of the obtained results showed an increase in the level of development of logical thinking of older preschool children, provided that systematic work in a certain direction.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1015
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кірик_І_Кваліф.робота_Магістр.pdfІнтерактивні технології розвитку логічного мислення старших дошкільників у закладі дошкільної освіти1.77 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.