Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1018
Назва: Розкуркулення та колективізація в Ізмаїльській області (1944-1950 рр.)
Інші назви: Disintegration and collectivization in the Izmail region (1944-1950)
Автори: Бондар, Христина Анатоліївна
Bondar, C.
Ключові слова: Ізмаїльська область
радянізація
колгоспна система
розкуркулення
колективізація
голод 1946-1947 рр
Izmail region
Sovietization
collective farm system
disintegration
collectivization
famine of 1946-1947
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Бондар Х.А. Розкуркулення та колективізація в Ізмаїльській області (1944-1950 рр.) : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) / Кер.: канд. іст. наук, доц. Морошан Н.В. - Ізмаїл, 2019. - 110 с.
Короткий огляд (реферат): У дослідженні характеризуються основні ознаки та аналізується процес радянізації Ізмаїльської області. Авторка робить спробу розглянути зсередини соціально-економічні процеси, які відбувалися у Придунайському краї в перші роки перебування у складі СРСР. У роботі акцентується увага на формах та методах впровадження в регіоні розкуркулення та колективізації селян. Виокремлено та синтезовано етапи розвитку, важливі напрями досліджень, їх недоліки та перспективи майбутніх розвідок. Виявлено характерні особливості наслідків радянської політики в Ізмаїльській області. В роботі вдало схарактеризовано ставлення автохтонного та пришлого населення, розкрита роль проникнення та функціонування нового порядку в Подунавʼї. У дослідженні висвітлено проблеми процесу радянізації на теренах Придунав’я та приділена особлива увага трансформації всіх сфер життя. Доведено, що відбувся форсований перехід до державної директивної економіки, основу якого складала ліквідація приватної та встановлення державної власності на засоби виробництва. На селі здійснено насильницьку колективізацію. Селяни-одноосібники ставали ворожими елементами партії, тому було насильно депортовані до східних регіонів СРСР. Наслідком колективізації та розкуркулення став голод 1946-1947 рр., який найбільше уразив Ізмаїльську область. Магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, розділених на 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (111 позицій). Повний обсяг роботи становить 109 сторінок, обсяг основного тексту – 84 сторінки.
Опис: The study characterizes the main features and analyzes the process of Sovietization of the Izmail region. The author attempts to examine from within the socio-economic processes that took place in the Danube region during the first years of being in the USSR. The paper focuses on the forms and methods of introduction in the region of dislocation and collectivization of peasants. The stages of development, important areas of research, their shortcomings and prospects for future exploration are identified and synthesized. The characteristic features of the consequences of Soviet policy in the Izmail region are revealed. The work describes successfully the attitudes of the autochthonous and newcomers, reveals the role of penetration and functioning of a new order in the Danube region. The study sheds light on the problems of the process of Sovietization in the territory of the Danube region and gives special attention to the transformation of all spheres of life. It is proved that there was a forced transition to the state policy economy, the basis of which was the liquidation of the private and the establishment of state ownership of the means of production. Violent collectivization was carried out in the village. Individual peasants became hostile elements of the party, so it was forcibly deported to the eastern regions of the USSR. Collectivization and dispossession resulted in the famine of 1946-1947, which most affected the Izmail region. The master's thesis consists of an introduction, four sections, divided into 9 sections, conclusions, a list of sources used and literature (111 items). The total volume of work is 109 pages, the volume of the main text is 84 pages.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1018
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бондар_Х_Кваліф.робота_Магістр.pdfРозкуркулення та колективізація в Ізмаїльській області (1944-1950 рр.)1.17 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.