Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1102
Назва: Займенники як показники гендерних відносин на матеріалі роману М. Леві «Він та Вона» (М. Levy «Еlle et Lui»)
Інші назви: Pronouns as indicators of gender relations on the material of the novel of M. Levy «Elle et Lui»
Автори: Тернова, Наталія Костянтинівна
Ternova, N.
Ключові слова: займенники
гендер
лінгвістика
гендерна ідентифікація
семантичний характер займенників
мовленнєва поведінка
мовна особистість
pronouns
gender
linguistics
gender peculiarities of men and women
gender identification
typical psychological qualities of men and women
semantic character of pronouns
speech behavior
linguistic personality
Дата публікації: 2020
Бібліографічний опис: Тернова Н.К. Займенники як показники гендерних відносин на матеріалі роману М. Леві «Він та Вона» (М. Levy «Еlle et Lui») : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 014.02 Середня освіта (мова і література (французька)) / Кер.: канд. пед. наук, доц. Радкіна В.Ф. - Ізмаїл, 2020. - 97 с.
Короткий огляд (реферат): Дана кваліфікаційна робота присвячена дослідженню гендера як аспекту мовної особистості, репрезентованого у тексті сучасного художнього твору письменника М. Леві «Він та Вона» (M. Levy «Elle et Lui»). Актуальність дослідження зумовлена посиленою увагою до вивчення функціонального навантаження гендеру у лінгвістиці та його відображенні у мовленнєвій поведінці індивідів та зв'язку з їх приналежністю до тієї чи іншої статі. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, списку використаних джерел і літератури та додатків. У вступі розкрито актуальність та наукову новизну роботи, визначено мету, об'єкт та предмет, а також гіпотезу дослідження, вказані основні завдання та методи, зазначена джерельна база та практичне значення виконаної роботи. Перший розділ дослідження має назву «Теоретичні засади вивчення гендерних відносин у сучасній французькій мові». У даному розділі розглянуто гендерний аспект як актуальний напрям лінгвістичних досліджень, особливості вираження гендерних відносин та явище гендерної стилізації у сучасній французькій мові. У другому розділі «Займенники як показники вираження гендерних відносин у романі М. Леві «Він та Вона» ( M. Lévy «Elle et Lui»)» вивчено систему займенників та їх функціональні характеристики для передачі прагматичних та стилістичних особливостей гендерних ознак протилежних статей. Третій розділ кваліфікаційної роботи «Займенники у французькій мові: методика їх навчання у старших класах закладів середньої освіти» ознайомлює з методикою викладання граматичного матеріалу на уроках французької мови та із нестандартними підходами до активізації знань за темою «Займенники у французькій мові» для учнів старших класів. У висновках узагальнюються отримані результати теоретичного та практичного дослідження. Список використаних джерел складає 105 найменувань. Додатки містять діаграми з інформацією про відсоткове співвідношення використання займенників у тексті роману М. Леві «Він та Вона» (M. Levy «Elle et Lui»). Загальний обсяг кваліфікаційної роботи - 97 сторінок.
Опис: This qualifying work is devoted to the study of gender as an aspect of linguistic personality, represented in the text of the contemporary artwork of the writer M. Levy "Elle et Lui" (M. Levy «She and Him»). The relevance of the study is due to the increased attention to the study of the functional load of gender in linguistics and its reflection in the speech behavior of individuals and their affiliation with a particular gender. Qualification work consists of an introduction, the main part of the study, which consists of three sections, conclusions and appendices. The introduction reveals the relevance and scientific novelty of the work, defines the purpose, object and subject of the study, outlines the main tasks and methods of analysis, specifies the source base and practical significance of the work performed, provides a description of the structural parts of the qualification work. The first section of the study is entitled "Theoretical Grounds for the Study of Gender Relations in Modern French." This section discusses the basic principles of the work of domestic and foreign scholars in terms of the development of gender linguistics and the study of features of gender identification in oral and written speech. The peculiarities of gender stylization of artistic text are investigated. In the second section, "Pronouns as indicators of the expression of gender relations in modern French, based on the material of Marc Lévy's «Elle et Lui» («She and Him» ), the functional role of the writer in using certain types of pronouns and related syntactic constructs, which influence the manifestation of gender characteristics of men and women in the text of a work of art. The third section of the qualification contains information on the method of teaching grammar material in French lessons in high school, introduces the methods of conducting lessons in French and provides a detailed synopsis of the lesson. The list of sources used is 105 items. Appendices contain charts showing the percentage of pronouns used in the text of the novel «Elle et Lui» ( «She and Him» ). Total amount of the qualifying work is 97 pages. Keywords: pronouns, gender, linguistics, gender peculiarities of men and women, gender identification, typical psychological qualities of men and women, semantic character of pronouns, speech behavior, linguistic personality.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1102
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Тернова_Н_Кваліф.робота_Магістр.pdfЗайменники як показники гендерних відносин на матеріалі роману М. Леві «Він та Вона» (М. Levy «Еlle et Lui»)1.75 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.