Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1217
Назва: Самоосвітня діяльність в процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики
Інші назви: Self-education in the instrumental preparation of future music teachers
Автори: Бухнієва, О.А.
Банкул, Л.Д.
Bukhnieva, O.A.
Bankul, L.D.
Ключові слова: самоосвіта
самопідготовка
інструментально-виконавська діяльність
інструментальна підготовка
виконавство
майбутні учителі музики
self-education
instrumental-performing activity
instrumental training
future music teachers
Дата публікації: 2019
Видавництво: Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Бібліографічний опис: Бухнієва О.А. Самоосвітня діяльність в процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики / О.А. Бухнієва, Л.Д. Банкул // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 28-30.
Короткий огляд (реферат): Висвітлено сутність самоосвітньої діяльності, її значення в процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики, у професійній діяльності музиканта-педагога. Визначено, що вагоме місце в інструментальній під- готовці студентів мистецької галузі належить інструментально-виконавській самопідготовці, яка сприяє залучен- ню майбутніх учителів музики до виконавських традицій, норм музичної культури, художньо-естетичних цінностей. Окреслено питання про вимоги сучасного суспільства, яке потребує фахівців не з «механічно» набутими знаннями, а з духовно-особистісним, творчим і культурним досвідом, накопичення якого зумовлює соціалізацію майбутнього фахівця. Проте у статті зазначено, що інструментально-виконавська діяльність має значні резерви для виявлення індивідуальності студентів, розвитку їх самостійності та творчого потенціалу, що професійна діяльність учителя в умовах мінливого середовища стає все більш інноваційною, що дає змогу педагогу сформувати особистісну траєк- торію професійного розвитку. Демократичні зрушення у галузі мистецької освіти потребують переосмислення та усвідомлення в суспільстві ролі самоосвітньої діяльності учителя музики як основного джерела творчості, важливого фактора у формуванні індивідуального стилю педагогічної діяльності, професійно-особистісного розвитку фахівця. Встановлено зв’язок між самоосвітньою музично-виконавською діяльністю в інструментальній підготовці майбутніх учителів музики та визначення рівня її впливу на розвиток професійного становлення майбутніх фахівців. Доведено, що успішність музичного виконавства значною мірою залежить від багатьох чинників, серед яких важливим є само- освітня діяльність в процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики.
Опис: The article highlights the essence of self-education activity, its importance in the process of instrumental training of future music teachers, and the professional activities of musician-teacher. Instrumental self-training is an important place in the instrumental training of students in the arts sector. It helps to attract future music teachers to the performing traditions, norms of musical culture, artistic and aesthetic values. Modern society requires specialists not from the «mechanically» acquired knowledge, but with the spiritual-personal, creative and cultural experience. The accumulation of this experience predetermines the socialization of the future specialist. At the same time, instrumental and performing activities have significant reserves for identifying students’ individuality, developing their autonomy and creativity. The success of musical performance depends on many factors, among which self-education is important in the process of instrumental training for future music teachers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1217
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бухнієва_О_Банкул_Л_Київ_Драгоманова_2019_(69).pdfСамоосвітня діяльність в процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики274.85 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.