Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1268
Назва: Олександр Федорович Маньковський – лікар, вчений, інтелектуал
Інші назви: Oleksandr Fedorovych Mankovskyi as doctor, scientist, intellectual
Автори: Башли, М.
Bashly, М.
Ключові слова: Олександр Маньковський
Бессарабія
епідемії холери
адреналін
професор
Новоросійський університет
Софійський університет
гістологія
ембріологія
Oleksandr Mankovskyi
Bessarabia
cholera epidemics
adrenaline
professor
Novorosiisk University
Sofia University
histology
embryology
Дата публікації: 2020
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Башли М. Олександр Федорович Маньковський – лікар, вчений, інтелектуал / М. Башли // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 46. – С.20-28.
Серія/номер: Історичні науки;46
Короткий огляд (реферат): Сучасний етап розвитку регіональної історії характеризується зростанням інтересу науковців до вивчення результатів діяльності вчених ХХ ст. Українські історики провели ґрунтовні та докладні дослідження внеску окремих персоналій в розвиток науки і культури держави. Однак серед тих, чиє життя та служіння справі були пов’язані з Придунайським та Причорноморським регіоном є чимало особистостей, не дуже відомих широкому загалу. Одним з них є Олександр Федорович Маньковський – польський шляхтич за походженням, що народився на Півдні України, тривалий час мешкав на території Бессарабії. В статті аналізується професійна та громадсько-адміністративна діяльність Олександра Федоровича Маньковського – українського вченого, лікаря, професора, педагога, чиє життя було пов’язано одночасно з трьома країнами: Польщею, Україною, Болгарією. Професор Новоросійського та Софійського університетів, першовідкривач адреналіну, справжній інтелектуал і педагог життя якого може служити прикладом вірного служіння науці. Олександр Федорович початкову освіту отримав у Бендерській повітовій школі (1877-1881, а потім продовжив навчання у І Кишинівській гімназії, яку завершив у 1889 р. зі срібною медаллю. Закінчив медичний факультет Київського університету Св. Володимира у 1894 р. Ще до закінчення навчання він брав активну участь у боротьбі з епідемією холери в Бессарабії − в Аккерманському (1892) і Бендерському (1893) повітах. Після закінчення навчання в університеті, у 1894 р. О. Маньковський повернувся до Бендерського повіту та служив там земським лікарем. З головою поринувши у лікарські будні, він не припинив заняття наукою. О. Маньковський написав близько тридцяти наукових робіт із загальної патології, гістології та ембріології. Саме за його ініціативою у Софійському університеті був організований інститут гістології та ембріології з лабораторією та музеєм ембріологічних та патологоанатомічних препаратів.
Опис: The current stage of the development of the regional history is characterized by the growing interest of scientists in studying the results of the 20th-century researchers. Ukrainian historians have conducted thorough and detailed studies of the contribution of particular individuals to the development of science and culture of the state. However, among those whose life and devotion to profession have been associated with the Danube and Black Sea regions, there are many individuals who are not very well known to the general public. One of them is Oleksandr Mankovskyi - a Polish nobleman by birth, born in the South of Ukraine, who lived in Bessarabia for a long time. The article provides the analysis of the professional, public and administrative activity of Oleksandr Mankovskyi, the Ukrainian scientist, doctor, professor, teacher, whose life was simultaneously connected with three countries - Poland, Ukraine, Bulgaria. He built a significant part of his career in our region (Balti, Chisinau, Odesa). He was a professor of Novorosiіsk University and Sofia University, the discoverer of adrenaline, a true intellectual and teacher whose life can serve as an example of faithful service to science. Oleksandr Mankovskyi received his primary education at the district school in the city of Bender (1877-1881), and then continued his studies at the I-st Chisinau gymnasium, which he graduated from in 1889 with a silver medal. He graduated from the Medical Faculty of St. Volodymyr University in Kyiv in 1894. Before graduating he took an active part in the fight against the cholera epidemic in Bessarabia - in Ackerman (1892) and Bender (1893). After graduating from the university in 1894, O. Mankovskyi returned to Bender and served there as a zemsky doctor. Being immersed in medical practice, he did not stop studying science. O. Mankovskyi wrote about thirty scientific papers on general pathology, histology and embryology. It was on his initiative that the Institute of Histology and Embryology was organized at Sofia University with a laboratory and a museum of embryological and pathological preparations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1268
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Башли_М._НВ_46.pdfОлександр Федорович Маньковський – лікар, вчений, інтелектуал346 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.