Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1280
Назва: Діагностика багатокультурної освіти дітей старшого дошкільного віку: матеріали результатів дослідження в Українському Придунав’ї
Інші назви: The Diagnosis of the Multicultural Education of Older Preschool Children: the Materials of the Research Results in the Ukrainian Danube Region
Автори: Башли, Н.
Bashly, N.
Ключові слова: мистецтво
старші дошкільники
багатокультурність
Придунав’я
art
preschool children
multiculturalism
Danube region
Дата публікації: 2020
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Башли Н. Діагностика багатокультурної освіти дітей старшого дошкільного віку: матеріали результатів дослідження в Українському Придунав’ї / Н. Башли // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 48. – C. 9-17.
Серія/номер: Педагогічні науки;48
Короткий огляд (реферат): Питання залучення дітей дошкільного віку до народного мистецтва (образотворчого, музичного, театрального, хореографічного) є на сьогоднішній день одним з найактуальніших. Ознайомлення юних громадян України з народними традиціями, святами та обрядами допомагає сформувати їх інтерес та повагу до традицій і культури народів, які проживають поруч, зокрема в такому полікультурному регіоні, як українське Придунав’я. У статті наведено аналіз останніх досліджень та публікацій, які свідчать про збільшення інтересу суспільства до історичної та культурної спадщини. Автором характеризуються уявлення дітей старшого дошкільного віку, які проживають в умовах полікультурного регіону, про культуру своєї країни – українську, культури країн найближчого і віддаленого зарубіжжя, наявність патріотичних почуттів, усвідомлення себе громадянином своєї країни, своєї причетності до культурного багатства інших народів і толерантність по відношенню до інших культур, представникам інших народів і культур. Запропоновано інструментарій та описана діагностика сформованості багатокультурної освіти дітей старшого дошкільного віку в українському освітньому просторі та зокрема в українському Придунав’ї. На основі теоретичного аналізу виділені критерії та показники освіченості дітей щодо розмаїття національностей і культур.
Опис: The issue of involving preschool children in folk art (fine, musical, theatrical, choreographic) is one of the most pressing today. Familiarizing young citizens of Ukraine with folk traditions, holidays and rituals helps to form their interest and respect for the traditions and culture of the peoples living nearby, in particular in such a multicultural region as the Ukrainian Danube. General aspects of multicultural education are considered in the works of many domestic and foreign scholars. From the standpoint of leading scientists and scholars, national art (fine, musical, theatrical, choreographic), traditional culture of Ukrainians contain a powerful spiritual, creative and educational potential for children (A. Bohush, H. Padalka, A. Shevchuk). Researcher S.B. Cherepanova substantiating the expediency and necessity of forming a multicultural consciousness from an early age suggests the use of world folklore. Art works, along with the native language, are the main factors in the formation of national identity, children's spirituality, cross-cultural communication, and so on. Instead, the problem of the enriched life of children with the cultural heritage of bulgarians in the modern multicultural society of the Danube region is in the spotlight of a few researchers, insufficiently developed ways to involve young generations in bulgarian art culture. The article provides an analysis of recent research and publications that show an increase in public interest in historical and cultural heritage. The author characterizes of the older preschool children visions, which living in a multicultural region, about the culture of their country – ukrainian, the culture of near and far abroad, the presence of patriotic feelings, self-awareness as a citizen of their country, their involvement in the cultural wealth of other peoples and tolerance, to other cultures, representatives of other peoples and cultures. The tools and diagnostics of the formation of multicultural education of older preschool children in the Ukrainian educational space and in particular in the Ukrainian Danube are described. Based on the theoretical analysis, the criteria and indicators of children's education on the diversity of nationalities and cultures are identified. The revealed state of formation of preschool education can be defined as appropriate and corresponding to the requirements of today and at the same time such that from the point of view of multicultural education of senior pre-schoolers it can be improved by means of specially developed technique.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1280
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
БАШЛИ_Н._НВ_48.pdfДіагностика багатокультурної освіти дітей старшого дошкільного віку: матеріали результатів дослідження в Українському Придунав’ї308.41 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.