Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1397
Назва: Професійний менталітет фахівця: домінантність брендінгових показників та формувальний потенціал вищої школи
Інші назви: Professional mentality of the specialist: dominance of branding indicators and formative potential of higher education
Автори: Кічук, Н.
Kichuk, N.
Ключові слова: професійний менталітет
майбутній фахівець
імідж
репутація
бренд
вища школа
professional mentality
future specialist
image
reputation
brand
high school
Дата публікації: 2020
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Кічук Н. Професійний менталітет фахівця: домінантність брендінгових показників та формувальний потенціал вищої школи / Н. Кічук // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 48. – C. 121-126.
Серія/номер: Педагогічні науки;48
Короткий огляд (реферат): Порушено проблему якісної професійної підготовки майбутнього фахівця у процесі набуття ним базової вищої освіти в умовах сучасної вищої школи. Дослідницьку увагу сфокусовано на впливовості професійного менталітету, як якісної особистісно-професійної властивості студентів, на його здатності до успішної самопрезентації та створення персонального бренду. Окреслена площина наукового пошуку в умовах освітніх реалій сьогодення набуває актуальності через випереджувальну функцію репутації особистості професіонала. Це порівняно новий ракурс осмислення з-поконвічної проблеми якості, зокрема, освітніх послуг та в площині розуміння персонального бренду фахівця з позиції концепції соціального капіталу. Констатовано не тотожність таких близьких понять, як імідж, репутація, бренд. Деталізовано ресурси освітнього процесу сучасної вищої школи у формуванні творчої індивідуальності, зокрема, педагога, що розглядається як суттєва передумова набуття майбутнім фахівцем брендингових показників. Закцентовано на ресурсах у цій площині контекстного підходу та інтерактивних педагогічних технологій. Стверджується, що критерій успіху особистості в процесі доцільно вважати провідним і в аспекті стимулювання кар’єрного просування, і в площині іміджування.
Опис: The problem of qualitative professional training of the future specialist in the process of acquiring by him (her) basic higher education in the conditions of modern higher education is raised. The researchers’ attention is focused on the influence of professional mentality, as a qualitative personality and professional trait of students, on his (her) ability to successful self-presentation and creation of a personal brand. The outlined field of scientific search in the context of todays educational realities becomes relevant due to the advanced function of the reputation of the professional’s personality. This is a relatively new perspective on the understanding of the age-old problem of quality, in particular, of educational services and in terms of understanding the personal brand of a specialist from the standpoint of social capital. It is ascertained the non-identity of such close concepts as image, reputation, brand. The resources of the educational process of the modern higher school in the formation of creative personality, in particular, of the teacher, which is considered as an essential prerequisite of branding indicators acquisition by the future specialist, are detailed. It is focused on resources in this area of contextual approach and interactive pedagogical technologies. It is argued that the criterion of success of the individual in the process should be considered as leading both in terms of stimulation of career advancement and in the image plane.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1397
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кічук_Н._НВ_48.pdfПрофесійний менталітет фахівця: домінантність брендінгових показників та формувальний потенціал вищої школи318.6 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.