Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1467
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorРайбедюк, Галина-
dc.contributor.authorRaibedyuk, Galina-
dc.date.accessioned2021-03-11T08:53:03Z-
dc.date.available2021-03-11T08:53:03Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationРайбедюк Г. Системний підхід до використання джерел літературного краєзнавства в умовах кризи сучасної літературної освіти в Україні / Г. Райбедюк // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 49. – С. 112-120.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1467-
dc.descriptionIn the article the author substantiates the need to reform modern literary education in terms of the leading trends of the humanistic theory of personality. The author identifies the external and internal factors that reduce students' interest in works of fiction in the general context of the disciplines regulated by current curricula. The attention is focused on the concept of personality-oriented learning in the process of studying literature of the native land as a guarantee of improving the reading competence of students. The material of the literary realities of the Ukrainian Danube region presents the experience of a systematic approach to the use of local lore resources as an optimal source of formation of educated, spiritually rich student youth. To this end, the author analyzes the work in the field of literary local lore researchers of the region (teachers and students of Izmail State University of Humanities), as well as clarifies the main aspects of their research, publishing, scientific, methodological and promotional activities regarding the possibility of introducing the creative work of leading representatives of the poetic landscape of the Danube region (Mikhail Vasilyuk, Valery Vykhodtsev, Tamila Kibkalo, Galina Lysa, Vladimir Reva, Vladimir Simeyko) into the educational circulation. The main directions of further scientific-methodological work in the field of professional study of the literature of the Danube region, its pedagogical adaptation in line with the latest educational technologies, the main achievements of leading specialists in literary studies and methodological practitioners are outlined.uk_UA
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано потребу реформування сучасної літературної освіти в аспекті провідних тенденцій гуманістичної теорії особистості. Основну увагу зосереджено на концепції особистісно зорієнтованого навчання в процесі вивчення літератури рідного краю як запоруки підвищення читацької компетентності школярів. На матеріалі літературних реалій українського Придунав’я представлено досвід системного підходу щодо використання ресурсів краєзнавства як оптимального джерела формування освіченої, духовно багатої учнівської молоді. З цією метою проаналізовано напрацювання у царині літературного краєзнавства дослідників регіону (викладачів та студентів Ізмаїльського державного гуманітарного університету). З’ясовано основні аспекти їх пошукової, видавничої, наукової, методичної та популяризаторської діяльності щодо можливостей уведення до освітнього обігу творчого доробку чільних представників поетичного ландшафту придунайського краю (Михайла Василюка, Валерія Виходцева, Таміли Кібкало, Галини Лисої, Володимира Реви, Володимира Сімейка). Окреслено магістральні напрями подальшої науково-методичної роботи у сфері фахового вивчення літератури Придунав’я та її методичної адаптації в руслі новітніх освітніх технологій.uk_UA
dc.publisherІзмаїл : РВВ ІДГУuk_UA
dc.relation.ispartofseriesПедагогічні науки;49-
dc.subjectгуманізація освітиuk_UA
dc.subjectособистість школяраuk_UA
dc.subjectрегіональна літератураuk_UA
dc.subjectкраєзнавчий компонентuk_UA
dc.subjectосвітні технологіїuk_UA
dc.subjectпоети Придунав’яuk_UA
dc.subjectмистецька ідентичністьuk_UA
dc.subjectавторський текстuk_UA
dc.subjecthumanization of educationuk_UA
dc.subjectstudent's personalityuk_UA
dc.subjectregional literatureuk_UA
dc.subjectlocal lore componentuk_UA
dc.subjecteducational technologiesuk_UA
dc.subjectpoets of the Danube regionuk_UA
dc.subjectartistic identityuk_UA
dc.subjectauthor's textuk_UA
dc.titleСистемний підхід до використання джерел літературного краєзнавства в умовах кризи сучасної літературної освіти в Україніuk_UA
dc.title.alternativeSystematic approach to the use of the sources of the local lore literary studies in the crisis of modern literary education in Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Райбедюк_Г._НВ_49_Педагогічні_науки.pdfСистемний підхід до використання джерел літературного краєзнавства в умовах кризи сучасної літературної освіти в Україні813.84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.