Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1542
Назва: Підвищення якості освітнього процесу на уроках теорії музики та сольфеджіо засобами цифрових технологій
Інші назви: Improving the quality of the educational process in the theory of music and solfeggio by means of digital technologies
Автори: Бухнієва, О.А.
Ключові слова: цифрові інформаційні технології
інноваційні ресурси
освітній процес
уроки музичного мистецтва
digital information technologies
innovative resources
educational process
music art lessons
Дата публікації: 2021
Видавництво: Одеса : Видавничий дім «Гельветика»
Бібліографічний опис: Бухнієва О.А. Підвищення якості освітнього процесу на уроках теорії музики та сольфеджіо засобами цифрових технологій / О.А. Бухнієва // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Випуск 32. Т. 1. – С. 62-65.
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено питання використання електронних цифрових інформаційних технологій у процесі навчання музичного мистецтва на уроках середньої школи. Зрозуміло, що в період стрімкого розвитку інформаційних освітніх процесів розповсюдження мережевих, віртуальних, мультимедійних видів отримання учнями навчальної інформації, вчитель має швидко реагувати на сучасні запити й запроваджувати нові інформаційні цифрові технології, оскільки цього потребує сьогодення. Без використання новітніх цифрових інформаційних технологій неможливо забезпечити рівний доступ до сучасної якісної освіти для всіх учнів у закладах загальної середньої освіти школі. Визначена проблема потребує пошуку нових засобів формування творчої особистості учнів на уроках музичного мистецтва. Здійснено спробу довести, що цифрові інформаційні технології, запроваджені в музичну освіту, не тільки суттєво полегшать засвоєння традиційного матеріалу, залучать до музичної діяльності, а й сприятимуть розвитку творчої особистості. Автор аналізує переваги цифрових інформаційних технологій навчання музичного мистецтва за умови методично грамотного й доцільного застосування форм і методів роботи, які відповідають віковим особливостям учнів і передбачають виконання ними різноманітних творчих завдань з використанням цифрових інноваційних технологій. Визначено доцільність створення сучасним вчителем музичного мистецтва самостійного інформаційно-технологічного забезпечення з допомогою електронних цифрових інноваційних програм і редакторів. Автор пропонує різноманітні музично-цифрові комп’ютерні технології і напрями їхнього застосування на уроках музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти, а також умови, за яких це є можливим.
Опис: The article covers the use of electronic digital information technologies in the teaching music process in high school. Currently, we have a period of rapid development of informational educational processes, the spread of network, virtual, multimedia types of educational information which have a tremendous impact on students. The teacher must respond quickly to modern demands and introduce new digital information technologies due to nowadays informational digital technologies period. Today, it is impossible to ensure equal access to modern quality education for all students in secondary school without the use of the latest digital information technologies. It is defined the problem of finding new means of forming the creative personality of high school students in music lessons. An attempt has been made to prove that digital information technologies introduced in music education will not only greatly facilitate the assimilation of traditional material, involve in musical activities, but also promote the development of creative personality. The author analyze the advantages of digital information technologies for teaching music in terms of methodically competent and appropriate use of forms and methods of work. The following forms and methods which meet the age characteristics of high school students and provide them with a variety of creative learning tasks with the introduction of digital innovation resources in the educational process. It is defined the expediency of creation by the modern teacher of musical art of independent information and technological maintenance by means of the electronic digital innovative programs and editors resulted in article. It is offered a large number of music-digital computer technologies and directions of their application in music lessons in high school, as well as the conditions under which this is possible.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1542
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бухнієва_О.А._Підвищення_якості_освітнього_процесу_на_уроках_теорії_музики-2021.pdfПідвищення якості освітнього процесу на уроках теорії музики та сольфеджіо засобами цифрових технологій149.96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.