Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1544
Назва: Implementation of self-organized educational space into the process of music art learning
Інші назви: Особливості впровадження самоорганізованого освітнього простору навчання музичного мистецтва
Автори: Бухнієва, О. А.
Банкул, Л. Д.
Bukhniieva, О.
Bankul, L.
Ключові слова: self-organized educational space
self-development
openness of the education system
facilitator
innovative changes
musical art
самоорганізований освітній простір
саморозвиток
відкритість системи освіти
фасилітатор
інноваційні зміни
музичне мистецтво
Дата публікації: 2021
Видавництво: Київ : Видавничий дім «Гельветика»
Бібліографічний опис: Бухнієва О.А. Implementation of self-organized educational space into the process of music art learning / О.А. Бухнієва, Л.Д. Банкул // Науковий часопис національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 79. Том 1. – С. 61-66.
Короткий огляд (реферат): The article is devoted to the consideration of the creation of a self-organized educational space in the field of music art. Also it is devoted to the peculiarities of its introduction into the modern system of education in educational institutions. This process is accompanied by significant innovative changes in pedagogical theory and practice, including music. The article states that one of the strategic directions in the education modernization is the transition to a new educational paradigm that provides cognitive activity and independent thinking of students. It is emphasized that in the conditions of rapid development of digital educational technologies has increased attention to subjects of training, their needs, interests, abilities. It demands rethinking of the organization of educational and pedagogical processes, methods and means, and also the maintenance of education. It is proved the innovativeness of creating a music art self-organized educational space. Due to this, there is a rethinking of the goals, content and objectives of education, as well as updating the training of future teachers of music art. It is established that self-organizing educational learning space gives students the opportunity to expand their horizons, worldview, improve their behavior. This space teaches to take responsibility for group work, to cultivate a sense of imaginary and moral maturity. It is defined the role of a teacher-facilitator who creates a creative favorable atmosphere to support the work of students. It is proved that as a result of the introduction of self-organized educational learning space a safe micro-environment is created for students. Students get a positive experience of music art learning in such environment. It is determined that the traditional system of education, existing in most educational institutions, has limited opportunities for self-development, as it is normative. Changing this system is a process that requires large resources and time. In the open educational space, the transition from normative to open self-organized learning allows the most effective use of the full synergetic approach as a basis for the formation of open ways of musical and cognitive activities, the search for adequate creative methods and technologies of music education.
Опис: Стаття присвячена розгляду створення самоорганізованого освітнього навчального простору галузі музичного мистецтва й особливостям його впровадження в сучасну систему освіти в навчальних закладах. Цей процес супроводжується суттєвими інноваційними змінами в педагогічній теорії і практиці, зокрема музичній. У статті зазначено, що одним зі стратегічних напрямів у модернізації освіти є перехід до нової освітньої парадигми, що забезпечує пізнавальну активність і самостійність мислення учнів. Підкреслено, що в умовах стрімкого розвитку цифрових освітніх технологій підвищилася увага до суб’єктів навчання, їхніх потреб, інтересів, здібностей, що потребує переосмислення організації навчального та виховного процесів, методів і засобів, а також змісту освіти. Доведено інноваційність створення самоорганізованого освітнього навчального простору музичного мистецтва, у зв’язку із цим відбувається переосмислення цілей, змісту і завдань навчання, а також оновлення питання підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Встановлено, що самоорганізаційний освітній навчальний простір дає можливість учням розширити власний кругозір, світогляд, покращити свою поведінку, навчає брати на себе відповідальність за групову роботу, виховувати в себе почуття уявного та морального дорослішення. Визначена роль вчителя-фасилітатора, який створює творчу сприятливу атмосферу підтримки роботи учнів. Доведено, що в результаті впровадження самоорганізованого освітнього навчального простору створюється безпечне для учнів мікросередовище, у якому учні отримують позитивний досвід навчання музичного мистецтва. Визначено, що традиційна система навчання, поширена в більшості освітніх закладів, має обмежені можливості щодо саморозвитку, оскільки вона нормативна. Зміна даної системи – процес, що потребує великих ресурсних і часових витрат. У відкритому освітньому просторі перехід від нормативного до відкритого самоорганізованого навчання дає можливість найбільш ефективного використання всієї повноти синергетичного підходу як основи становлення відкритих способів музично- пізнавальної діяльності, пошуку адекватних творчих методів і технологій музичної освіти.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1544
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бухнієва_О.А., _Банкул Л.Д._Implementation_of_self-organized_educational_space_Науковий часопис_(Драгоманова).pdfImplementation of self-organized educational space into the process of music art learning308.46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.