Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1548
Назва: Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи
Інші назви: To the problem of formation of health-saving competence of future primary school teachers
Автори: Мондич, О.В.
Mondych, Oksana
Ключові слова: здоров’язберігаюча компетентність
здоровий спосіб життя
компетентністний підхід
професійна підготовка
когнітивний
мотиваційний
діяльнісний компонент
health-saving competence
healthy lifestyle
competence-based approach
professional training
cognitive
motivational and activity component
Дата публікації: 2020
Видавництво: Київ : Міленіум
Бібліографічний опис: Мондич О. Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи / О. Мондич // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип.28 (1-2020). – Київ : Міленіум, 2020. – С. 319-331.
Короткий огляд (реферат): У статті розкрито важливість підтримання та збереження здоров’я май бутнього покоління школярів та санітарно-гігієнічного виховання дітей . Висвітлені питання загострення цієї ̈ проблеми в останні роки в зв’язку з чинниками, що погіршують здоров’я май бутнього покоління через впровадження технічних досягнень, засобів інформацій них технологій , малорухливий спосіб життя, перевтоми школярів, поширеннями шкідливих звичок у молодіжному середовищі. Виявлено, що майбутні вчителі початкової школи - це головні провідники знань зі здорового способу життя до шкільної молоді. Підкреслена важливість впровадження компетентнісного підходу в зміст державного стандарту початкової освіти та орієнтація навчальних програм на формування в молодших школярів ключових компетентностей, до яких належить і здоров’язберігаюча. Навчання здоровому способу життя молодших учнів здійснює вчитель початкової школи, тож необхідно вдосконалювати шляхи формування їхньої здоров’язберігаючої компетентності. Проведено аналіз праць науковців із професійної компетентності педагогів, з питання «здоров’язберігаючої компетентності», актуальності здоров’язберігаючого виховання. Розглянуто поняття «здоров’язберігаюча компетентність», її складові та основні шляхи її формування в майбутніх учителів початкової школи в процесі їхньої фахової підготовки. Виявлено необхідність розроблення методичної системи формування здоров’язберігаючої компетентності з дотриманням загальнодидактичних принципів навчання та взаємозв’язків освітньо- професійної програми підготовки майбутнього вчителя початкової школи та Державного стандарту зі змістом освітнього процесу ЗСО. Охарактеризована структура здоров’язберігаючої компетентності майбутнього вчителя початкової школи, яка розділена на три компонента: когнітивний, мотиваційний і діяльнісний. Висвітлено шляхи формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі їхньої фахової підготовки. З’ясовано, що формування здоров’язберігаючої компетентності студентів – майбутніх учителів початкової школи - включає зміст дисциплін професійної науково-предметної підготовки, професійно-педагогічної підготовки, природничо-наукової підготовки, спецкурсів за вибором ЗВО і студентів.
Опис: The importance of maintaining and preserving health of future generation of schoolchildren and their hygienic education is discussed in the article. Exacerbation of this issue in recent years is considered in connection with the factors that could deteriorate the health of the future generation through the introduction of technical achievements, information technology and prevalence of sedentary lifestyle, overworking and bad habits among the youth. It is determined that future primary school teachers are the main guides of knowledge about healthy lifestyles for school youth. The importance of introducing a competencebased approach to the content of the state standard of primary education and the orientation of curricula to the formation of key competences for younger students, which also include health-saving, are emphasized. Primary school teachers teach healthy lifestyles to schoolchildren, so it is necessary to improve the ways of formation of their health-saving competencies. The analysis of the research on the professional competence of teachers on the issue of health-saving competence and the relevance of health-saving education is accomplished. The concept of "health-saving competence", its components and the main ways of its formation in future primary school teachers in the course of their professional preparation are considered. The necessity of developing a methodical system of formation of health-saving competence with observance of the general didactic principles of teaching and interconnections of educational and professional training program of future elementary school teachers and the State standard with the content of the educational process of the secondary education establishments was revealed. The structure of the future primary school teacher's health competence is characterized by three components, notably cognitive, motivational and activity. The ways of formation of health-saving competence of future primary school teachers in the process of their professional preparation are considered. It is established that the formation of health-saving competence of future elementary school teachers includes the content of the disciplines of professional science-subject preparation, vocational-pedagogical training, science-scientific training and special courses at the choice an educational establishment and students.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1548
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Мондич_О._Проблема_формування_здоров.збереж._компетентності_майбутніх_учителів_поч._школи-2020.pdfПроблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи6.57 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.