Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1605
Назва: Формування вмінь самостійної роботи з підручником у початковій школі
Інші назви: Formation of skills of independent work according to the textbook in primary school
Автори: Пенькова, С.
Penkova, S.
Ключові слова: independent work
motivational orientation
textbook
methodical apparatus
grammatical and orthographic material
самостійна робота
мотиваційна спрямованість
підручник
методичний апарат
граматико-орфографічний матеріал
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Пенькова С. Формування вмінь самостійної роботи з підручником у початковій школі / С. Пенькова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 53. – C. 144-152.
Серія/номер: Педагогічні науки;53
Короткий огляд (реферат): The article considers the problems of forming the skills of independent textbook development in primary school. The analysis of linguodidactic sources led to the determination of psychological and pedagogical conditions for the successful acquisition of language knowledge by junior students through independent exercises. The types of independent work as a meaningful, intrinsically motivated activity of primary school students at different structural stages of the Ukrainian language lesson are analyzed. The method of planning and conducting independent work in the study of grammar and spelling material by junior students, which must be taken into account by the teacher during the lesson, taking into account the specifics of the subject, is singled out and described. It is noted that the motivational and developmental orientation of the modern textbook in the native language is strengthened, given the importance of mastering language and speech competencies by primary school students in accordance with the requirements of the New Ukrainian School. The methodical features of independent educational activity at actualization of basic knowledge, studying of new material, consolidation and repetition of knowledge, abilities and skills of pupils according to the textbook «Ukrainian language» are specified. It is proved that for effective work with the textbook as a means of acquiring new knowledge the method of setting tasks in the textbook, its methodological apparatus, didactic advice and algorithms of sequence of material processing, proposed rules, instructions on their awareness are important. The independence of primary school students in working with the textbook is ensured by the scientific and accessible linguistic knowledge, problem-cognitive nature of the material, the involvement of tasks that require the ability to think, analyze, compare linguistic phenomena and facts, summarize, draw conclusions. It is investigated that the methodical apparatus of the textbook provides a system of questions and tasks that contribute to the formation of language knowledge, speech development and logical-verbal thinking of children, expanding their general worldview, experience of emotional and value attitude to the world and creative activity.
Опис: У статті розглядаються проблеми формування вмінь самостійного опрацювання підручника в початковій школі. Проведений аналіз лінгводидактичних джерел зумовив визначення психолого-педагогічних умов успішного засвоєння молодшими школярами мовних знань щляхом самостійних вправлянь. Проаналізовано види самостійної роботи на різних структурних етапах уроку української мови; виокремлено та описано методику планування і проведення самостійної роботи при вивченні молодшими школярами граматико-орфографічного матеріалу. Зазначено на посиленні мотиваційної та розвивальної спрямованості сучасного підручника з рідної мови з огляду на значущість опанування здобувачами початкової освіти мовно-мовленнєвих компетенцій згідно з вимогами Нової української школи. Доведено, що самостійність учнів початкових класів у роботі з навчальною книгою забезпечується науковістю й доступністю поданих лінгвістичних знань, проблемно-пізнавальним характером матеріалу, залученням завдань, що вимагають умінь думати, аналізувати, порівнювати мовні явища і факти, узагальнювати, робити висновки. Досліджено, що у методичному апараті підручника передбачено систему запитань і завдань, які сприяють формуванню мовних знань, розвитку мовлення та логічно-словесного мислення дітей, розширенню їх загального світогляду, досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу та творчої діяльності.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1605
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Пенькова_С._НВ_53_(2021).pdfФормування вмінь самостійної роботи з підручником у початковій школі494.37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.