Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1611
Назва: Історична освіта в Білгород-Дністровському учительському інституті в контексті радянської політики пам’яті другої половини 1940-х рр.
Інші назви: The historical education in Bilhorod-dnistrovskyi teachers’ institute in the context of soviet politics of memory during the second half of the 1940s
Автори: Дроздов, В.
Drozdov, V.
Ключові слова: історична освіта
учительський інститут
політика пам’яті
ідеологізація
пізній сталінізм
Південна Бессарабія
historical education
teachers’ institute
politics of memory
ideologization
late Stalinizm
Southern Bessarabia
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Дроздов В. Історична освіта в Білгород-Дністровському учительському інституті в контексті радянської політики пам’яті другої половини 1940-х рр. / В. Дроздов // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 55. – С. 175-185.
Серія/номер: Історичні науки;55
Короткий огляд (реферат): Мета дослідження полягає у висвітленні особливостей підготовки вчителів історії в Білгород-Дністровському учительському інституті в післявоєнні роки, визначенні методів і наслідків ідеологізації змісту вищої історичної освіти як одного з інструментів поширення офіційної історичної пам’яті, аналізі впливу ідеологічних кампаній на навчальну, наукову та виховну діяльність викладачів кафедри історії. Робота ґрунтується на застосуванні історико-системного, історико-генетичного та історико-типологічного методів, які дали змогу розкрити розвиток історичної освіти в інституті в контексті тогочасних ідеологічних кампаній у СРСР, відомих під назвою «ждановщина», визначити проблеми, що впливали на організацію навчально-виховного процесу, класифікувати групи студентів, які навчалися на історичному факультеті. Наукова новизна полягає в тому, що на основі архівних документів Комунальної установи «Ізмаїльський архів» уперше здійснюється аналіз навчальної, наукової та виховної роботи на історичному факультеті Білгород-Дністровського учительського інституту в умовах радянізації краю в післявоєнні роки. Автор дійшов висновку, що підготовка вчителів історії в інституті мала низку проблем матеріального, навчально-методичного та кадрового характеру, проте найбільш суттєвим чинником, що негативно впливав на процес навчання, була ідеологізація, яка перетворювала його на інструмент поширення офіційної історичної пам’яті та марксистсько-ленінської ідеології. Посилення ідеологічного тиску на історичну освіту ще більше поставило викладачів і студентів у залежність від радянського історичного дискурсу. Були запроваджені додаткові засоби контролю над освітнім процесом, які вимагали від викладачів суворого дотримання визначеної комуністичною партією версії історичного розвитку.
Опис: The purposes of the research are to discover the features of the history teachers’ training at the Bilhorod-Dnistrovskyi Teachers’ Training Institute in the postwar years, to determine the methods and consequences of the ideologization of the content of higher historical education as one of the tools for disseminating official historical memory, to analyze the impact of ideological campaigns on the training, scientific and educational activities of the Department of History lecturers. The article is based on the application of historical-systemic, historical-genetic and historical-typological methods that allowed to characterize the development of historical education at the institute in the context of the then ideological campaigns in the USSR, known as «Zhdanovshchina», to identify problems that affected the organization of the educational process, to classify groups of students who studied at the Faculty of History. The scientific novelty is that based on archival documents of the Municipal Institution «Izmail Archive» for the first time the analysis of training, scientific and educational work at the historical faculty of the Bilhorod-Dnistrovskyi Teachers’ Training Institute in the conditions of Sovietization of the region in the postwar years is realized. The author has concluded the training of history teachers at the institute met with some problems of material, educational, methodological, and staffing nature, but the ideologization, which turned the learning process into a tool for spreading official historical memory and Marxist-Leninist ideology, was the most significant factor that negatively affected historical education. The increasing ideological pressure on historical education put lecturers and students even more in a position of dependence on Soviet historical discourse. Additional means of control over the educational process were introduced, which required teachers to follow faithfully to the version of history adopted by the Communist Party.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1611
ISSN: 2521-1749 (Print)
2616-8774 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дроздов_В._НВ-55-2021.pdfІсторична освіта в Білгород-Дністровському учительському інституті в контексті радянської політики пам’яті другої половини 1940-х рр.573.95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.