Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1612
Назва: Внесок дворянства Бессарабської губернії в становлення та розвиток крединобанківської системи регіону (друга половина XIX – початок XX ст.): джерельна база дослідження
Інші назви: Contribution of the nobility of Bessarabia province of the formation and development of the credit and banking system of the region (of the late 19th – the early 20th centuries): source base of research
Автори: Михайлов, О.
Ковтун, О.
Mikhailov, О.
Kovtun, О.
Ключові слова: джерельна база
архів
Бессарабія
нобілітет
кредит
source base
archive
Bessarabia
nobility
credit
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Михайлов О. Внесок дворянства Бессарабської губернії в становлення та розвиток крединобанківської системи регіону (друга половина XIX – початок XX ст.): джерельна база дослідження / О. Михайлов, О. Ковтун // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 55. – С. 194-205.
Серія/номер: Історичні науки;55
Короткий огляд (реферат): В статті зроблена спроба узагальнення та систематизації за існуючої джерельної бази з питання внеску Бессарабського дворянства в розвиток кредитно-банківської системи регіону. Охарактеризовано, основні види джерел, які були опрацьовані автором в контексті тематики внеску дворянства Бессарабської губернії в становлення та розвиток кредитно-банківської системи. Джерельні матеріали автором було поділено на загальні групи: архівних матеріалів, збірників опублікованих документів, періодичних видань, статистичних довідників, адрес-календарів, законодавчих (нормативних) актів, матеріали особистого походження (мемуарна література). Далі автор подає почерговий огляд кожної з вказаної групи джерел. Зокрема, детально проаналізовано комплекс матеріалів архівних установ. До обігу вперше було залучено ряд документів Центрального державного архіву України в м. Київ (ЦДІАУК), Державного архіву Одеської області (ДАОО), Комунальної установи «Ізмаїльський архів» (КУІА), Національного архіву Республіки Молдова (НАРМ). Дані документи та довідки розкривають проблематику участі аристократії в кредитно-фінансовій системі регіону, висвітлюючи окремі сторони дрібного кредитування, засновництва даних установ та філій в окремих повітах та волостях, обумовлюючи організаційні та адміністративні процеси, якими супроводжувалося засновництво банків. В статті подано матеріал по збірниках опублікованих документів. Окремо зазначено збірники з історії становлення та розвитку кредиту молдовських вчених. В цьому напрямку наголошено, що збірники XX ст. зосереджувалися на практичній та статистичній діяльності кредитних установ, більшість наукових праць будувалися за марксистським підходом із акцентом на негативні ознаки фінансової системи Російської імперії, наприкінці XX ст. розпочинається період соціально-економічних та юридичних досліджень, збір та публікація матеріалів здійснюється об’єктивно та неупереджено. Виявлено низку періодичних видань, адрес-календарів Бессарабської губернії, в яких розміщувалася реклама кредитних і банківських установ, подавалися відомості стосовно окремих філій та інсттуцй, а також персоніфікували тих дворян, які брали активну участь в засновницьких процесах. Окрему увагу автором було звернуто на законодавчі акти. Зокрема, на редакції Повного зібрання законів Російсько імперії. Окремі закони стосувалися кредиту, розмірів стягуваних відсотків, статуту та уставу окремих державних дрібних та банківських установ Висвітлено деякі важливі для даної статті урядові постанови, за якими в державі відбувалося надання бюджетних коштів та фінансів зі спеціальних фондів на відкриття позико-ощадних товариств у волостях і селах, що стосувалося й Бессарабської губернії. До загального наукового використання було подано окремі сторінки спогадів губернатора С. Урусова про випадки значних кредитів та позик, які брали бессарабські аристократи на деякі господарські та будівельні проекти. Автором наголошено, що наявна джерельна база дозволяє здійснювати різноманітні наукові розвідки в області кредиту, фінансів Бессарабської губернії та місця дворян в означеній сфері економіки.
Опис: The author inhis article, an attempt is made to generalize and systematize the source base of topic reserch on the keepig of the Bessarabian nobility in the improvement of the loant and financial structure of the province. It is proved that since the formation of the Central State Bank of the Russian Empire, researchers have focused only on recording events and characterizing the general state of credit in the state. It is described that at the end of the XIX century. theoretical works appear in which the credit and banking system is considered as a socio-economic phenomenon. The very wide list scientists that works in the sphere of credit use the fragment of source base without general systematization of the materials and documents. There are a number of published and archival sources on the selected topic, data from reference, periodicals and statistical publications. The whole range of materials used in this article can be classified as follows: archival materials, collections of published documents, periodicals, statistical directories, address-calendars, legislative (regulatory) acts, 6) materials of personal origin (memoirs). The scientific article analyzed and involved the documents of the Central State Archive of Ukraine in Kyiv, the State Archives of Odessa region, the Municipal Institution «Izmail Archive», the National Archives of the Republic of Moldova. Besides in this article author generized the periodical newspapers and statistic journals that would help to the scientists to exlore the topic. Thus, the available source base is sufficient for in-depth coverage of the participation of the nobility of Bessarabia in the formation and development of the credit and banking system of the region (in the second half of XIX – early XX century. The author paid special attention to legislative acts. In particular, the edition of the Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Some laws concerned the loan, the amount of interest charged, the statute and the charter of certain state small and banking institutions, which also applied to the Bessarabian province. Analysis of archival and published documents allows us to comprehensively consider the participation of the nobility in the activities of credit and banking institutions of the Bessarabian province of this period. These periodicals and statistical publications provide an opportunity for case studies of the financial system of the region and the personal contribution of the aristocracy in this area of socio-economic relations
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1612
ISSN: 2521-1749 (Print)
2616-8774 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Михайлов_О._Ковтун_О._НВ-55-2021.pdfВнесок дворянства Бессарабської губернії в становлення та розвиток крединобанківської системи регіону (друга половина XIX – початок XX ст.): джерельна база дослідження511.69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.