Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1615
Назва: Діяльність Ізмаїльського обласного будинку народної творчості у повоєнний період (1945-1953 рр.)
Інші назви: Activities of the Izmail regional house of folk arts in the post-war period (1945- 1953)
Автори: Церковна, В.
Tserkovna, V.
Ключові слова: Ізмаїльська область
культурний розвиток
культурно-мистецьке життя
художня самодіяльність
культурно-освітні установи
Ізмаїльський Обласний будинок народної творчості
Izmail region
cultural development
cultural and artistic life
amateur art
Cultural and educational institutions
Izmail Regional House of Folk Arts
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Церковна В. Діяльність Ізмаїльського обласного будинку народної творчості у повоєнний період (1945-1953 рр.) / В. Церковна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 55. – С. 128-134.
Серія/номер: Історичні науки;55
Короткий огляд (реферат): Регіональний підхід дозволяє визначити специфіку окремих регіонів й поглибити вивчення культурних процесів в Україні. Культурне життя населення Ізмаїльської області у 40-50-х рр. XX ст. було зосереджене навколо різних культурно-освітніх установ і закладів. У повоєнний період особливого розповсюдження набула художня самодіяльність, яка стала вагомим чинником мобілізації населення на відбудову зруйнованої країни й засобом пропаганди офіційної ідеології. Методичне й організаційне керівництво художньою самодіяльністю в Ізмаїльській області здійснював Обласний Будинок народної творчості. Звернення до проблеми художньої самодіяльності визначається тим, що вона до цього часу практично не досліджувалася. Результати аналізу матеріалів Комунальної установи «Ізмаїльський архів», зокрема фонду Ізмаїльського Обласного Будинку народної творчості, дозволяють стверджувати, що у післявоєнний період в Ізмаїльській області, незважаючи на складні відбудовчі процеси, значна увага приділялася розвитку культури. Наймасовішою і найпопулярнішою формою культурно-освітньої роботи й народної творчості стала художня самодіяльність. Методичним і творчим осередком розвитку цієї форми культурно-мистецького життя був Ізмаїльський Обласний Будинок народної творчості, який здійснював творче і методичне керівництво та надавав допомогу керівникам художньої самодіяльності населення області за жанрами: театральне мистецтво, музика, співи, хореографія, образотворче мистецтво та фольклор. У статті проаналізовано різні напрями діяльності цієї установи. Авторка дійшла висновку, що, попри відсутність коштів, слабку матеріально-технічну базу, недостатнє забезпечення фаховими працівниками, проблеми методичного характеру, надмірну ідеологізацію та постійний контроль партійних організацій, діяльність Ізмаїльського Обласного Будинку народної творчості сприяла організації дозвілля, зростанню культурного рівня населення регіону й залученню його до культурних здобутків вітчизняної та світової культури. Перспектива подальших дослідницьких пошуків полягає у вивченні розвитку різних жанрів мистецтва у регіоні, висвітленні життєвих шляхів та творчих доробків митців Ізмаїльщини.
Опис: An important condition for creating a holistic and diverse characterization of cultural processes in Ukraine in historical retrospect is the regional approach. Cultural life of the Izmail region’ population in the 40-50’s of the XX century was concentrated around various cultural and educational institutions and establishments. In the postwar period amateur art became especially widespread, this became an important factor in mobilizing the population to rebuild the destroyed country and the way of propagating official ideology. Methodical and organizational management of amateur artistic activities in the Izmail region was carried out by the Regional House of Folk Arts. The appeal to the problem of amateur art is determined by the fact that it is still virtually unexplored. The analysis of the materials of the Izmail Archive, in particular the fund of the Izmail Regional House of Folk Arts, allow us to state that in the postwar period in the Izmail region, despite complex reconstruction processes, much attention was paid to cultural development. The most popular form of cultural and educational work and folk art was amateur art. The Izmail Regional House of Folk Arts was a methodological and creative center for the development of this form of cultural and artistic life. The article analyzes the various activities of this institution. The author concludes that despite the lack of funds, weak material and technical base, insufficient staffing, methodological problems, excessive ideology and constant control of the Party organizations, the activities of the Izmail Regional House of Folk Arts contributed to the organization of leisure, cultural growth and involvement of the region to the cultural achievements of national and world culture. The prospect of further research is to study the development of various genres of art in the region, highlighting the lives and works of artists of Izmail.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1615
ISSN: 2521-1749 (Print)
2616-8774 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Церковна_В._НВ_55-2021.pdfДіяльність Ізмаїльського обласного будинку народної творчості у повоєнний період (1945-1953 рр.)490.73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.