Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1618
Назва: Формування навчальних компетенцій здобувачів освіти на основі інтеграції предметів природничого циклу
Інші назви: Formation of educational competencies of educators on the basis of integration of natural cycle subjects
Автори: Букатова, О.
Bukatova, O.
Ключові слова: навчальні компетенції
інтеграція
навчальна дисципліна
предмети природничого циклу
educational competencies
integration
academic discipline
subjects of the natural cycle
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Букатова О. Формування навчальних компетенцій здобувачів освіти на основі інтеграції предметів природничого циклу / О. Букатова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 56. – С. 43-50.
Серія/номер: Педагогічні науки;56
Короткий огляд (реферат): У статті розглядаються проблеми формування навчальних компетенцій здобувачів освіти на основі інтеграції предметів природничого циклу. Проведений аналіз праць вітчизняної та зарубіжної педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми показує, що: у методичній системі навчання природничих наук доцільно використовувати дидактичний принцип інтеграції всіх складових природничо-наукової освіти; втілення у процес навчання природничих наук методичної системи, яка має включати всі компоненти природничо-наукової освіти; зміст усіх предметів інтегрованого курсу з природничих наук вивчаються як модулі; способи та методи навчання складають систему, яка сприяє формуванню природничо-наукової картини світу та природничо-наукової компетентності; інтеграція знань у процесі навчання природничих наук формує у здобувачів освіти екологічний образ природи, життєствердний національний образ моделі світу. Зазначено, що ефективність освітнього процесу повинна забезпечуватися системою інформаційно-освітніх ресурсів і методик, що забезпечують умови розвитку функціональної грамотності здобувача освіти в конкурентному світі інформації та технологій. Якість освіти, продуктивність управління знаннями, основні освітні результати все частіше визначаються в системному і компетентнісному підході, що оцінюють уміння учнів, випускників шкіл застосовувати академічні знання в практичній діяльності, в життєвих ситуаціях. Формування навчально-пізнавальних компетенцій – ключовий момент нових освітніх стандартів у формуванні функціональної грамотності. Доведено, що інтеграція необхідна в сучасній системі освіти.
Опис: The article considers the problems of formation of educational competencies of students on the basis of integration of subjects of the natural cycle. The analysis of the works of domestic and foreign pedagogical literature in the aspect of the researched problem shows that: in the methodical system of teaching natural sciences it is expedient to use the didactic principle of integration of all components of natural science education; implementation of the methodological system in the process of teaching natural sciences, which should include all components of natural science education; the content of all subjects of the integrated course in natural sciences are studied as modules; ways and methods of teaching constitute a system that contributes to the formation of the natural-scientific picture of the world and natural-scientific competence; the integration of knowledge in the process of teaching natural sciences forms in students an ecological image of nature, a viable national image of the model of the world. It is noted that the effectiveness of the educational process should be ensured by a system of information and educational resources and techniques that provide conditions for the development of functional literacy of the learner in a competitive world of information and technology. The quality of education, the productivity of knowledge management, the main educational outcomes are increasingly determined in a systematic and competency-based approach that assesses the ability of students, graduates to apply academic knowledge in practice, in life situations. Formation of educational and cognitive competencies is a key moment of new educational standards in the formation of functional literacy. It is proved that integration is necessary in the modern education system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1618
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Букатова_О._НВ-56_2021.pdfФормування навчальних компетенцій здобувачів освіти на основі інтеграції предметів природничого циклу786.49 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.