Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1620
Назва: Поліпшення здоров’я студентів у закладах вищої освіти в сучасних умовах
Інші назви: Improving the health of students in higher education institutions in modern conditions
Автори: Житомирський, Л.
Zhytomyrskyi, L.
Ключові слова: здоров’я студентів
фізична підготовленість
статистика
працездатність фахівців
фізичне виховання
пандемія
students’ health
physical fitness
statistics
working capacity of specialists
physical education
pandemic
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Житомирський Л. Поліпшення здоров’я студентів у закладах вищої освіти в сучасних умовах / Л. Житомирський // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 56. – С. 113-119.
Серія/номер: Педагогічні науки;56
Короткий огляд (реферат): Здоров’я студентської молоді завжди було в центрі уваги науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, медиків та педагогів. Через різні об’єктивні та суб’єктивні причини проблема поліпшення здоров’я студентів, як одне із важливіших завдань українського суспільства, на сьогоднішній день поки що не розв’язана і потребує якомога скорішого вирішення. У статті надано статистичну інформацію, яка свідчить про те, що стан здоров’я здобувачів вищої освіти знаходиться на незадовільному рівні. Цю тривожну статистику було виявлено ще до початку поширення коронавірусної інфекції (COVID – 19). З початком пандемії ця ситуація тільки погіршилася. Стаття містить перелік причин, які негативно впливають на стан здоров’я студентів, знижують рівень їх фізичної підготовленості та працездатності, що відбивається на якості життя і показниках в навчанні. Серед них можна виділити такі: неможливість проведення практичних занять з фізичного виховання в період карантинних обмежень; скорочення кількості навчальних годин на дисципліну «Фізичне виховання»; слабка матеріально-технічна база; недостатній рівень професійної підготовки фахівців; низька мотивація студентів до занять руховою активністю тощо. У статі відзначено роль викладачів фізичного виховання, які працюють на загально університетських кафедрах фізичної культури, спорту та основ здоров’я. Саме вони формують у студентів позитивне ставлення до здоров’я. Теоретично обґрунтовано пошук шляхів поліпшення здоров’я здобувачів вищої освіти під час їх навчання у закладах вищої освіти. Надано практичні рекомендації науково-педагогічним працівникам кафедр фізичної культури, які сприятимуть формуванню у студентів культури здоров’я. Це дасть можливість майбутнім фахівцям поліпшити своє здоров’я та рівень фізичної підготовленості.
Опис: The health of students has always been in the center of attention of research and teaching staff of higher educational institutions, doctors and teachers. For various objective and subjective reasons, the problem of improving students’ health, as one of the most important tasks of Ukrainian society, has not yet been solved and needs to be solved as soon as possible. The article provides statistical information indicating that the health status of higher education applicants is at an unsatisfactory level. This alarming statistic was discovered even before the spread of coronavirus infection (COVID – 19) began. With the beginning of the pandemic, this situation has only worsened. The article contains a list of reasons that negatively affect the health status of students, reduce the level of their physical fitness and performance, which effects the quality of life and indicators in academic training. Among them, the following reasons can be distinguished: the inability to conduct practical physical education classes classes during the quarantine period; reduction in the number of academic hours for the discipline «Physical Education»; weak material and technical base; insufficient level of professional training of specialists; low motivation of students to engage in motor activity. The article notes the role of physical education teachers working at general university departments of Physical Culture, Sports and Basic Health. They form students’ positive attitude to health. The search for ways to improve the health of higher education applicants during their studies in higher education institutions is theoretically justified. Practical recommendations are given to research and teaching staff of the Departments of Physical Culture, which will contribute to the formation of a culture of health among students. This will enable future specialists to improve their health and fitness level.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1620
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Житомирський_Л._НВ-56_2021.pdfПоліпшення здоров’я студентів у закладах вищої освіти в сучасних умовах772.43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.