Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1625
Назва: Вплив соціальних мереж на формування ідентичності підлітків та молоді
Інші назви: The influence of social networks on the development of the identity of adolescents and youth
Автори: Рубан, А
Ruban, A.
Ключові слова: соціальна культура
соціальний вплив
соціальна комунікація
соціальна мережа
соціальні медіа
інтернет-культура
соціальна онлайн-активність
social culture
social influence
social communication
social network
social media
Internet culture
social online activity
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Рубан А. Вплив соціальних мереж на формування ідентичності підлітків та молоді / А. Рубан // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 56. – С. 213-220.
Серія/номер: Педагогічні науки;56
Короткий огляд (реферат): У процесі інформаційної соціалізації особливе значення належить міжпоколінній трансмісії як фактору, що визначає освоєння та присвоєння норм та цінностей соціальної сучасної дійсності. У статті наведено огляд сучасних досліджень, присвячених проблемі цифрової соціалізації, а також мережному спілкуванню. Висунута проблематика є актуальною у світлі того, що цифрове середовище, зокрема середовище віртуальних соціальних мереж, дедалі більше інтегрується в процеси та простір соціалізації людини, і питання того, як людина в ній розвивається, живе та реалізує свої потреби, набувають все більшої значущості. Проводиться аналіз впливу соціальних мереж формування ціннісних установок сучасної молоді. Розкривається значення інформаційнокомунікативних технологій у процесі деформації ціннісних орієнтирів. Виявляються особливості сучасних уявлень молоді про місце соціальних цінностей у життєвому просторі. Узагальнюється досвід негативного впливу соціальних мереж у процесі становлення системи цінностей молоді. Доведено, що вплив соціальних мереж неоднозначний, але негативний вплив гостріше відчувається і тягне быльш негативні наслідки. У свідомості сучасної молоді відбувається витіснення суспільно значимих цінностей орієнтирами індивідуалістичного порядку, дедалі частіше спостерігаються суперечливі настанови та ціннісні орієнтації, відсутня цілісна картина світу. Осмислено роль мотиваційної спрямованості та освіти, розвитку у процесі становлення цифрової ідентичності. Вивчено особливості цифрової ідентичності сучасного молодого покоління. Проаналізовано особливості інформаційних переваг, зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на характеристики інформаційного простору та зміст найбільш значущої для молоді інформації.
Опис: In the process of information socialization, special importance belongs to intergenerational transmission as a factor that determines the development and assignment of norms and values of social modern reality. The article provides an overview of current research on the problem of digital socialization, as well as network communication. The issues raised are relevant in light of the fact that the digital environment, in particular the environment of virtual social networks, is increasingly integrated into the processes and space of human socialization, and the question of how people develop, live and realize their needs is becoming increasingly important. The analysis of influence of social networks of formation of value attitudes of modern youth is carried out. The importance of information and communication technologies in the process of deformation of values is revealed. The peculiarities of modern ideas of young people about the place of social values in the living space are revealed. The experience of negative influence of social networks in the process of formation of the system of values of youth is generalized. It is proved that the influence of social networks is ambiguous, but the negative impact is felt more acutely and has more negative consequences. In the minds of modern youth there is a displacement of socially significant values by landmarks of the individualistic order, more and more often there are contradictory guidelines and value orientations, there is no holistic picture of the world. The role of motivational orientation and education, development in the process of formation of digital identity is comprehended. The peculiarities of the digital identity of the modern young generation are studied. Features of information preferences, external and internal factors influencing the characteristics of the information space and the content of the most important information for young people are analyzed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1625
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Рубан_А._НВ_56_2021.pdfВплив соціальних мереж на формування ідентичності підлітків та молоді772.44 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.