Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1627
Назва: Діяльність лабораторії усної історії в контексті національно-патриотичного виховання студентської молоді (з досвіду роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету)
Інші назви: Activity of the laboratory of oral history in the context of the national-patriotic education of student youth (from the experience of Izmail State University of Humanities)
Автори: Циганенко, Л.
Tsyganenko, L.
Ключові слова: усна історія
лабораторія
анкетування
студентство
патріотизм
виховання
oral history
laboratory
questionnaire
students
patriotism
education
Дата публікації: 2021
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Циганенко Л. Діяльність лабораторії усної історії в контексті національно-патриотичного виховання студентської молоді (з досвіду роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету) / Л. Циганенко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. – Вип. 56. – С. 240-249.
Серія/номер: Педагогічні науки;56
Короткий огляд (реферат): Головною домінантою національно-патріотичного виховання студентів гуманітарних університетів є закріплення у людини ціннісного ставлення до історії власного народу та української держави, що є консолідуючим чинником у розвитку суспільства й нації в цілому. В контексті розгляду основних пріоритетів національнопатріотичного виховання студентської молоді гуманітарних університетів висвітлено значення та роль діяльності лабораторії усної історії, яка спрямована на пошук, збір та збереження інформації (спогади, анкети, кіно та фото документи). Оцінено досвід та перспективи кафедри історії та методики її навчання Ізмаїльського державного гуманітарного університету в цьому процесі, розглянуто можливості вдосконалення сталих форм національно-патріотичного виховання студентства. Спільні дослідження в рамках лабораторії дозволити зібрати та викласти в мережі Інтернет матеріали до науково-дослідних проектів «Друга Світова війна очима бессарабських дітей» та «Голод 1946-1947 рр. у Південній Бессарабії: спогади та історія». В рамках роботи лабораторії вже було проведено семінар-інтенсив для учителів шкіл міста та району на тему: «Усна історія як трендова інтрига сучасної науки», під час якого учителя отримали практичні рекомендації щодо організації пошукових усноісторичних досліджень. Змістовне наповнення діяльності Центра (лабораторії) усної історії ІДГУ охоплює цілу низку актуальних питань, пов’язаних з різними аспектами історії регіону, дослідження яких сприятиме формуванню цілісного сприйняття краю як невід’ємної частини Української держави; дозволить ознайомитися з кращими традиціями народів, що мешкають на дунайському узбережжі; сприятиме підвищенню рівня національної свідомості студентівгуманітаріїв та стане ефективним чинником на шляху самоідентифікації нації. Саме в цьому полягає одне з основних завдань освіти для миру та становлення громадянського суспільства.
Опис: The main dominant of the national-patriotic education of students studying at universities of humanities is the reinforcement of a person’s values-based attitude to the history of their own people and the Ukrainian state, which is a consolidating factor in the development of the society and the nation as a whole. In the context of considering the main priorities of the national-patriotic education of students of universities of humanities, the importance and role of the oral history laboratory, which is aimed at finding, collecting and storing information (memories, questionnaires, movies and photos), is revealed. The experience and prospects of the Department of History and Methods of Teaching of Izmail State University of Humanities in this process are summed up. The possibilities of improving sustainable forms of the national- patriotic education of students are considered. Joint research within the laboratory has allowed to collect and publish on the Internet the materials for research projects «World War II Through the Eyes of Bessarabian Children» and «The Famine of 1946-1947 in Southern Bessarabia: Memories and History». As part of the laboratory, a workshop was held for school teachers of the town and district on the topic: «Oral history as a Trend Intrigue of Modern Science», during which teachers received practical advice on the organization of exploratory oral research. The activity of the Center (Laboratory) of Oral History of ISUH covers a number of topical issues related to various aspects of the history of the region, the study of which will contribute to the formation of a holistic perception of the region as an integral part of the Ukrainian state, will get acquainted with the best traditions of the peoples living on the Danube coast, will help raise the national consciousness level of students studying humanities and will be an effective factor in the self-identification of the nation. This is one of the main tasks of education for peace and the formation of civil society.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1627
ISSN: 2521-1757 (Print)
2616-8812 (Online)
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Циганенко_Л._НВ_56_2021.pdfДіяльність лабораторії усної історії в контексті національно-патриотичного виховання студентської молоді (з досвіду роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету)980.56 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.