Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1685
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorГраматик, Надія Василівна-
dc.contributor.authorGramatyk, N.-
dc.date.accessioned2022-02-07T13:26:19Z-
dc.date.available2022-02-07T13:26:19Z-
dc.date.issued2022-02-07-
dc.identifier.citationГраматик Н.В. Педагогічні умови формування природничої компетентності дітей старшого дошкільного віку : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 012 Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта / Кер.: д.пед.наук, проф. Кічук Н.В. - Ізмаїл, 2022. - 82 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1685-
dc.descriptionLeading ideas for the modernization of national natural education as an integral part of the socio-cultural environment in which people live lie in the plane of ensuring its quality at all levels, starting from the basic stage of formation of the child's personality. An important dominant of the preschooler's worldview is natural competence, because it characterizes the ability to solve accessible socially and personally significant practical and cognitive problems, using generalized ideas about the world of nature, understanding the relationship between the world of animate and inanimate nature. which is based on a system of beliefs, principles and ideals. After all, the natural competence of older preschool children involves children's understanding of the natural environment as a whole living organism in which all components of animate and inanimate nature interact in diversity, unity, movement and variability. Given the above, the contextual guideline in the implementation of natural education of preschoolers invariant component of the content of work with children should be aimed at a dynamic, multifaceted developmental natural environment that encourages preschoolers to learn about nature, research and development activities. on a dialogical humane basis. However, despite the attention of researchers to the outlined problem, some aspects of it remain underdeveloped. In particular, there is no scientifically sound system of pedagogical conditions for the formation of natural competence of senior preschoolers as an important preschool period of formation of the future student's personality.uk_UA
dc.description.abstractПровідні ідеї щодо модернізації вітчизняної природничої освіти, як невід'ємної частини соціокультурного середовища, в якому живе людина лежать у площині забезпечення її якості на всіх ланках, починаючи із базового етапу становлення особистості дитини. Важливою домінантою світогляду дошкільника виступає природнича компетентність, адже саме вона характеризує здатність вирішувати доступні соціально та особистісно значущі практичні й пізнавальні проблемні завдання, використовуючи узагальнені уявлення про світ природи, розуміння зв’язків між її світом живої та неживої природи, наслідків діяльності людини і природою в основі якої полягає система переконань, принципів та ідеалів. Адже природнича компетентність дітей старшого дошкільного віку передбачає уявлення дітей про природне довкілля як цілісний живий організм, у якому взаємодіють усі компоненти живої та неживої природи в багатоманітності, єдності, русі й мінливості. З огляду на вищезазначене, контекстним орієнтиром у здійсненні природничої освіти дошкільників інваріативна складова змістового наповнення роботи з дітьми повинна бути спрямована на динамічне, багатоаспектне розвивальне природне середовище, що спонукає дошкільників до природопізнання, пошуково-дослідницької діяльності, створювати умови які розкривають взаємозалежність об’єктів довкілля на діалогічній гуманній основі. Однак, незважаючи на увагу дослідників до окресленої проблеми, деякі її аспекти залишаються недостатньо розробленими. Зокрема відсутня науково-обґрунтована система педагогічних умов формування природничої компетентності старших дошкільників як важливого передшкільного періоду становлення особистості майбутнього учня.uk_UA
dc.subjectдіти старшого дошкільного вікуuk_UA
dc.subjectнова філософія освітиuk_UA
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk_UA
dc.subjectприроднича компетентністьuk_UA
dc.subjectolder pre-school childrenuk_UA
dc.subjecta new philosophy of educationuk_UA
dc.subjectcompetence approachuk_UA
dc.subjectnatural competenceuk_UA
dc.titleПедагогічні умови формування природничої компетентності дітей старшого дошкільного вікуuk_UA
dc.title.alternativePedagogical conditions for the formation of natural competence of older pre-school childrenuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Розташовується у зібраннях:012 Дошкільна освіта

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліфікаційна робота магістр Граматик Н.В. 2022.pdf606.88 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.