Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1760
Назва: Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємств (на прикладі ПАТ «Укртелеком»)
Інші назви: Improving the system of enterprise competitiveness management (on the example of PJSC «Ukrtelecom»)
Автори: Шендра, В.Р.
Shendra, V.R.
Ключові слова: підприємство
конкурентоспроможність
методика
аналіз
фактори впливу
рівень
напрями підвищення
конкурентна стратегія
послуги
конкурентні переваги
enterprise
competitiveness
methodology
analysis
factors of influence
level
directions of increase
competitive strategy
services
competitive advantages
Дата публікації: 7-чер-2022
Бібліографічний опис: Шендра В. Р. Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємств (на прикладі ПАТ «Укртелеком») : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Економіка та управління підприємством» / Кер.: к.пед.н., доц. Яковенко О. І. – Ізмаїл, 2022. – 105 с.
Короткий огляд (реферат): У сучасних умовах розвитку ринку все частіше постає питання про підвищення конкурентоспроможності підприємств, тому обрана тематика кваліфікаційної роботи є актуальною. Об’єкт дослідження – процеси, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства, рівень його конкурентоспроможності та розробка напрямів щодо удосконалення системи управління конкурентоспроможністю. Предмет дослідження – система управління конкурентоспроможністю ПАТ «Укртелеком». Мета дослідження вивчення сутності поняття конкурентоспроможності підприємств, дослідити основні підходи та методи оцінки системи управління конкурентоспроможністю, проаналізувати основні показники діяльності ПАТ «Укртелеком» та визначити шляхи удосконалення системи управління конкурентоспроможності. У першому розділі «Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємств» визначені поняття та особливості конкурентоспроможності підприємства; з’ясовані фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства; наведена методика та критерій оцінки конкурентоспроможності підприємства. У другому розділі «Діагностика системи управління конкурентоспроможністю ПАТ «Укртелеком»» проведена загальна техніко-економічна характеристика ПАТ Укртелеком»; здійснений аналіз конкурентоспроможності ПАТ Укртелеком»; проведена аналітична оцінка системи управління конкурентоспроможністю ПАТ Укртелеком» У третьому розділі «Шляхи та напрями удосконалення системи управління конкурентоспроможністю ПАТ «Укртелеком»» запропоновані теоретичні засади підвищення ефективності системи 4 управління конкурентоспроможністю підприємства; визначені шляхи та напрями удосконалення системи управління конкурентоспроможністю ПАТ «Укртелеком»; розроблений проєкт удосконалення системи управління конкурентоспроможністю ПАТ «Укртелеком». За результатами дослідження було визначено сутність та зміст поняття конкурентоспроможності підприємств та шляхи її підвищення в сучасних ринкових умовах. Практичне значення дослідження полягає у розробці конкретних напрямів щодо удосконалення системи управління конкурентоспроможністю для ПАТ «Укртелеком», які є придатними до реалізації та не потребують значних капітальних вкладень
Опис: In the current conditions of market development, the question of increasing the competitiveness of enterprises is increasingly emerging, so the chosen topic of qualification work is relevant. The object of research - the processes taking place in the internal and external environment of the enterprise, the level of its competitiveness and the development of directions for improving the competitiveness management system. The subject of the research is the competitiveness management system of PJSC «Ukrtelecom». The purpose of the research is to study the essence of the concept of enterprise competitiveness, to explore the main approaches and methods of assessing the competitiveness management system, to analyze the main performance indicators of PJSC «Ukrtelecom» and identify ways to improve the competitiveness management system. The first section «Theoretical foundations of enterprise competitiveness management» defines the concepts and features of enterprise competitiveness; the factors influencing the competitiveness of the enterprise are clarified; the methodology and criteria for assessing the competitiveness of the enterprise are given. In the second section «Diagnostics of the competitiveness management system of PJSC «Ukrtelecom»» the general technical and economic characteristics of PJSC «Ukrtelecom» are carried out; analysis of the competitiveness of PJSC «Ukrtelecom»; analytical assessment of the competitiveness management system of PJSC «Ukrtelecom» was carried out. The third section «Ways and directions of improving the competitiveness management system of PJSC «Ukrtelecom» offers theoretical principles for improving the efficiency of the competitiveness management system of the enterprise; identified ways and directions to improve the competitiveness management system of 6 PJSC «Ukrtelecom»; a project to improve the competitiveness management system of PJSC «Ukrtelecom» was developed. According to the results of the research, the essence and content of the concept of enterprise competitiveness and ways to increase it in modern market conditions were determined. The practical significance of the research is to develop specific areas for improving the competitiveness management system for PJSC «Ukrtelecom», which are suitable for implementation and do not require significant capital investment
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1760
Розташовується у зібраннях:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліфікаційна робота бакалавр Шендра 2022.pdfУдосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємств (на прикладі ПАТ «Укртелеком»)2.18 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.