Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1867
Назва: Педагогічні основи впровадження цифрових освітніх технологій на уроках літературного читання в початковій школі
Інші назви: Pedagogical foundations of the implementation of digital educational technologies in the lessons of literary reading in primary school
Автори: Пащенко, О.В.
Pashchenko, O.
Ключові слова: цифрові технології
інформаційно-комп’ютерні технології
уроки літературного читання
початкова школа
молодші школярі
digital technologies
information and computer technologies
literary reading lessons
primary school
younger students
Дата публікації: 23-січ-2023
Бібліографічний опис: Пащенко О.В. Педагогічні основи впровадження цифрових освітніх технологій на уроках літературного читання в початковій школі : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності: 013 Початкова освіта. Освітньої програми : Початкова освіта. Позашкільна освіта / Кер.: к.пед.н., доц. Іванова Д. Г. - Ізмаїл, 2023. - 125 с.
Короткий огляд (реферат): У змісті кваліфікаційної роботі розглянуто питання використання цифрових технологій на уроках літературного читання в початковій школі. Мета роботи – теоретично дослідити та обґрунтувати особливості використання цифрових технологій на уроках з літературного читання в початковій школі. Об’єкт дослідження – використання цифрових технологій в початковій школі. Предмет дослідження – особливості використання цифрових технологій на уроках з літературного читання в початковій школі. У першому розділі узагальнені теоретичні основи цифрових технологій на уроках з літературного читання в початковій школі, проаналізовані основні етапи розвитку цифрових технологій у початковій школі. Досліджені існуючі цифрові технології у сучасній початковій школі. У другому розділі представлене експериментальне вивчення впливу цифрових технологій на уроках літературного читання в початковій школі, окреслене місце цифрових технологій у практиці роботи початкової школи; виділені сучасні методики використання цифрових технологій на уроках з літературного читання молодших школярів. Визначені шляхи підвищення ефективності використання цифрових технологій у початковій школі. Приведено порівняльний аналіз результатів дослідження. Робота представлена у текстовому форматі на 116 сторінках та містить основні структурні елементи, як-от: вступ, основна частина, яка складається з двох розділів, висновки за розділами, загальні висновки, список використаних джерел (містить 89 позицій), додатки. Матеріали, які представлені в роботі, можуть бути використані студентами, що навчаються за напрямком підготовки «педагогіка початкової освіти», педагогами закладів початкової освіти різних типів, педагогічними працівниками закладів додаткової освіти, педагогами, які працюють в альтернативних закладах початкової освіти, вчителями початкових класів.
Опис: The master's thesis examines the use of digital technologies in the lessons of literary reading in primary school. The purpose of the work is to theoretically investigate and substantiate the peculiarities of the use of digital technologies in the lessons of literary reading in primary school. The object of the research is the use of digital technologies in primary school. The subject of the research is the peculiarities of the use of digital technologies in the lessons of literary reading in primary school. The first chapter summarizes the theoretical foundations of digital technologies in the lessons of literary reading in elementary school, analyzes the main stages of the development of digital technologies in elementary school. The existing digital technologies in the modern elementary school were studied. The second chapter presents an experimental study of the impact of digital technologies on literary reading lessons in primary school, outlines the place of digital technologies in the practice of primary school work; selected modern methods of using digital technologies in lessons on literary reading of younger schoolchildren. Ways to improve the efficiency of using digital technologies in primary school have been identified. A comparative analysis of the research results is provided. The work is presented in text format on 116 pages and contains the main structural elements, such as: an introduction, the main part, which consists of two chapters, conclusions by chapter, general conclusions, a list of used sources (contains 89 items), appendices. The materials presented in the work can be used by students studying "pedagogy of primary education", teachers of various types of primary education institutions, teaching staff of additional education institutions, teachers working in alternative primary education institutions, primary school teachers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1867
Розташовується у зібраннях:013 Початкова освіта. Позашкільна освіта

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Пащенко_магістерська.pdfПедагогічні основи впровадження цифрових освітніх технологій на уроках літературного читання в початковій школі1.92 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.