Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1875
Назва: Формування толерантності учнів початкової школи як засобу профілактики булінгу в умовах освітнього середовища
Інші назви: Formation of tolerance of primary school students as a means of preventing bullying in the educational environment
Автори: Таушанжи, М. М.
Taushanzhi, M. M.
Ключові слова: толерантність
інтолерантність
терпимість
толерантна поведінка
булінг
агресія
насильство
віктимізація
конфлікт
ідентифікація булінгу
профілактика булінгу
молодші школярі
tolerance
intolerance
tolerance
tolerant behavior
bullying
aggression
violence
victimization
conflict
identification of bullying
bullying prevention
primary school students
Дата публікації: 24-січ-2023
Бібліографічний опис: Таушанжи М. М. Формування толерантності учнів початкової школи як засобу профілактики булінгу в умовах освітнього середовища : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності: 013 Початкова освіта. Освітньої програми : Початкова освіта. Інклюзивна освіта / Кер.: д. пед. н., проф. Богданець-Білоскаленко Н. І. - Ізмаїл, 2023. - 86 с.
Короткий огляд (реферат): Сьогодні, в процесі реформування системи освіти, проблеми цькування і насильства в шкільному середовищі дуже часто стають перепоною для досягнення мети всебічного розвитку дитини. Допомога дорослих дуже потрібна дітям та молоді в будь-якому віці, особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному та психічному здоров’ю. Актуальність теми дослідження полягає у визнанні важливої ролі закладу освіти у створенні умов для здобуття учнями та ученицями знань в безпечному освітньому середовищі, формуванні ставлень та навичок, які потрібні, щоб уникнути та запобігти проявам насильства, безконфліктного спілкування, ненасильницької поведінки. У зв'язку з цим, одним із засобів профілактики булінгу в умовах освітнього середовища виступає процес формування толерантності учнів початкової школи. Метою дослідження є теоретично обґрунтувати процес формування толерантності учнів початкової школи як засобу профілактики булінгу в умовах освітнього середовища. Об’єктом дослідження є толерантність у учнів молодшого шкільного віку. Предметом дослідження є формування толерантності учнів початкової школи як засобу профілактики булінгу в умовах освітнього середовища. Методологічною основою кваліфікаційної роботи є аналіз психолого-педагогічної літератури, узагальнення, спостереження, діагностичні методики. У роботі проаналізоване поняття «толерантність»; розглянуті наукові розвідки щодо розвитку толерантності в учнів початкової школи; описані теоретико-методологічні аспекти визначення булінгу, обґрунтована методика ідентифікації та профілактики булінгу серед учнів початкової школи; проведене емпіричне дослідження, розроблена і апробована програма з формування толерантності учнів початкової школи як засобу профілактики булінгу в умовах освітнього середовища. Базою дослідження став ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ БОЛГРАДСЬКИЙ ЛІЦЕЙ Болградської міської ради Одеської області. У дослідженні брали участь учні з 4-А класу – 25 учнів (13 хлопців,12 дівчаток), з 4-Б класу – 15 учнів (9 хлопчиків, 6 дівчаток), з 4-В класу – 19 учнів (9 хлопчиків, 10 дівчаток). Усього з експерименті брали участь 59 дітей початкової школи. Практична значимість результатів дослідження полягає в тому, що підібрана методика ідентифікації та профілактики булінгу серед учнів початкової школи, наведена програма з формування толерантності учнів початкової школи як засобу профілактики булінгу в умовах освітнього середовища можуть бути використані в навчальних закладів психологами, вчителями та зацікавленими особами для розвитку толерантності та оптимізації позитивних взаємин дітей молодшого шкільного віку.
Опис: Nowdays, in the process of reforming the education system, the problems of bullying and violence in the school environment very often become an obstacle to achieving the goal of comprehensive child development of the child. Adult help is very necessary for children and young people of all ages, especially if the actions of abusers can damage physical and mental health. The relevance of the research topic is to recognize the important role of the educational institution in creating conditions for students to acquire knowledge in a safe educational environment, the formation of attitudes and skills that are necessary to avoid and prevent manifestations of violence, conflict - free communication, and nonviolent behavior. In this regard, one of the means of preventing bullying in the educational environment is the process of forming tolerance of primary school students. The aim of the study is to theoretically substantiate the process of forming tolerance of primary school students as a means of preventing bullying in the educational environment. The object of the study is tolerance among primary school students. The subject of the research is the formation of tolerance of primary school students as a means of preventing bullying in the educational environment. The methodological basis of the qualification work is the analysis of psychological and pedagogical literature, generalization, observation, diagnostic methods. The use arch paper analyzes the concept of «tolerance»; considers scientific research on the development of tolerance among primary school students; describes theoretical and methodological aspects of the definition of bullying, substantiates the method of identification and prevention of bullying among primary school students; conducts an empirical study, develops and testes a program for the formation of tolerance of primary school students as a means of preventing bullying in the educational environment. The research base was Base School osvity Bolhrad lyceum Odesa region. The study involved 59 primary school children. The practical significance of the research results lies in the fact that the selected method of identification and prevention of bullying among primary school students, the given programme for the formation of primary school students as a tolerance means of preventing bullying in the educational environment can be used in educational institutions by psychologists, teachers and stake holder’s parties to develop tolerance and optimize positive relationships of primary school children.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1875
Розташовується у зібраннях:013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Таушанжи_магістерська.pdfФормування толерантності учнів початкової школи як засобу профілактики булінгу в умовах освітнього середовища1.58 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.