Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2018
Назва: Маркетинговий підхід в управлінні закладу загальної середньої освіти (на прикладі Ізмаїльської гімназії №14 з початковою освітою)
Інші назви: Marketing approach in the management of an institution of general secondary education (on the example of Izmailsk gymnasium No. 14 with primary education)
Автори: Трошева, А. С.
Trosheva, A.
Ключові слова: маркетинг
маркетингова діяльність закладу освіти
маркетинговий підхід в управлінні закладом освіти
програма удосконалення маркетингової діяльності закладу освіти
marketing
marketing activity of an educational institution
marketing approach in the management of an educational institution
a program for improving the marketing activity of an educational institution
Дата публікації: 25-січ-2024
Бібліографічний опис: Трошева А. С. Маркетинговий підхід в управлінні закладу загальної середньої освіти (на прикладі Ізмаїльської гімназії №14 з початковою освітою) : Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр спеціальності 073 Менеджмент. Освітньої програми: Менеджмент. Управління навчальний закладом / Кер.: канд. пед. н., доц. Яковенко О. І. – Ізмаїл, 2024. – 80 с.
Короткий огляд (реферат): Перехід до ринкової економіки в Україні сформував ринок освітніх послуг, продуктами якого є знання, уміння та навички, що надаються закладами освіти, які є суб’єктами цього ринку. Реальна практика та досвід кращих закладів освіти показує, що використання сучасних маркетингових підходів надійно гарантує успішність управління діяльністю закладів освіти, що підтверджує актуальність обраної теми кваліфікаційної роботи. Об’єкт дослідження – маркетингова діяльність закладу освіти. Предмет дослідження – маркетинговий підхід в управлінні закладом освіти. Мета дослідження - вивчити теоретичні аспекти маркетингового підходу в управлінні закладом загальної середньої освіти, а також здійснивши аналіз маркетингової діяльності Ізмаїльської гімназії №14 та визначити заходи її удосконалення. У першому розділі «Теоретичні аспекти маркетингового підходу в управлінні закладом загальної середньої освіти» розкрито місце і роль маркетингу освітніх послуг в розвитку системи освіти, поняття і сутність маркетингового підходу в управлінні діяльністю навчального закладу, особливості формування маркетингових стратегій закладу освіти та оцінка їх ефективності. У другому розділі «Дослідження маркетингової діяльності закладу загальної середньої освіти» наведена організаційно-економічна характеристика закладу освіти Ізмаїльської гімназії №14, досліджена організація маркетингової діяльності закладу освіти, здійснена оцінка ефективності маркетингової діяльності Ізмаїльської гімназії № 14. У третьому розділі «Розробка заходів з удосконалення маркетингової діяльності у закладі освіти» визначені шляхи удосконалення маркетингової діяльності закладу освіти, розробка програми удосконалення маркетингової діяльності закладу освіти, визначення соціально-економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів. За результатами дослідження уточнено зміст категорії «маркетинг освітніх послуг». Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати дослідження та запропоновані заходи можуть сприяти підвищенню ефективності маркетингової діяльності Ізмаїльської гімназії №14, та як наслідок, підвищення ефективності діяльності закладу освіти у цілому.
Опис: The transition to a market economy in Ukraine formed a market of educational services, the products of which are knowledge, skills and abilities provided by educational institutions that are subjects of this market. The real practice and experience of the best educational institutions shows that the use of modern marketing approaches reliably guarantees the success of managing the activities of educational institutions, which confirms the relevance of the chosen topic of the qualification work. The object of the research is the marketing activity of the educational institution. The subject of the research is a marketing approach in the management of an educational institution. The purpose of the study is to study the theoretical aspects of the marketing approach in the management of a general secondary education institution, as well as to analyze the marketing activity of Izmail Gymnasium No. 14 and determine measures for its improvement. In the first chapter "Theoretical aspects of the marketing approach in the management of a general secondary education institution", the place and role of marketing of educational services in the development of the education system, the concept and essence of the marketing approach in the management of the activities of the educational institution, the peculiarities of the formation of marketing strategies of the educational institution and the assessment of their effectiveness are disclosed. In the second chapter, "Study of the marketing activities of the general secondary education institution", the organizational and economic characteristics of the educational institution of Izmailsk Gymnasium No. 14 are given, the organization of marketing activities of the educational institution is investigated, and the effectiveness of the marketing activities of Izmailsk Gymnasium No. 14 is evaluated. In the third chapter, "Development of measures to improve the marketing activities in the educational institution" defined ways of improving the marketing activity of the educational institution, developing a program for improving the marketing activity of the educational institution, determining the socio-economic effect of the implementation of the proposed measures. According to the results of the research, the content of the "marketing of educational services" category was clarified. The practical significance of the obtained results is that the results of the study and the proposed measures can contribute to increasing the effectiveness of the marketing activity of Izmail Gymnasium No. 14, and as a result, increasing the effectiveness of the educational institution as a whole.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2018
Розташовується у зібраннях:073 Менеджмент

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Трошева_диплом.pdfМаркетинговий підхід в управлінні закладу загальної середньої освіти (на прикладі Ізмаїльської гімназії №14 з початковою освітою)1.46 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.