Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/646
Назва: Система корекцыйно-профілактичних заходів з подолання девіантної поведінки підлітків
Автори: Замашкіна, О.
Ключові слова: девіантна поведінка молоді
соціальна профілактика
соціально- психологічна профілактика
корекція
девиантное поведение
социальная профилактика
социально- психологическая профилактика
коррекция
youth deviant behavior
social prevention
social and psychological prevention
correction
Дата публікації: 2018
Видавництво: Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Бібліографічний опис: Замашкіна О.Д. Система корекційно-профілактичних заходів з подолання девіантної поведінки підлітків / О.Д. Замашкіна // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". - Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. - № 3. - С. 90-95.
Серія/номер: Психолого-педагогічні науки;3
Короткий огляд (реферат): Для сучасного суспільства характерним є погіршення соціально-економічних умов життя та складна політична ситуація. У цих умовах соціалізація багатьох дітей відбувається поза родиною і за межами навчально-виховних закладів, що призводить до формування ціннісних і життєвих орієнтацій, психологічних осо- бливостей підлітків під негативним впливом чинників, що відрізняються від загальноприйнятих у суспільстві норм права, культури, моралі. Для корегування негативних явищ, девіантної поведінки у молодіжному сере- довищі центрами соціальних служб для родини, молоді та дітей реалізовується система заходів, що має профілактичний характер: рольові ігри, діалоги, відеолекторії, тренінги, бесіди, міні-лекції; організовуються мобільні консульта- тивні точки по селах та віддалених районах країни, залучаються до співпраці фахівці інших галузей. Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків базується на тому, щоб виявити несприятливі психобіологічні умови, психолого-педагогічні чинники, які спричиняють відхилення у соціальному і психічному розвиткові підлітків, у їхньому стані здоров’я, поведінці, організації вільного часу. Фахівцям варто використовувати наступні методи корекційного виховання підлітків-девіантів: доки підліток не пройшов соціальну та психологічну адап- тацію, варто знизити вимоги до нього; залучати його до спільної діяльності, стимулювати розвиток творчого потенціалу, самовираження; організовувати ситуації успіху, розробити належні заходи для заохочення; виражати і роз’ясню- вати позитивні способи поведінки тощо. Така система методів допоможе послідовно орієнтувати підлітка на самовиховання, що має стати важливим чинником профілактики девіантної поведінки на майбутнє.
Опис: The modern society is characterized by a deterioration of socio-economic conditions of life and challenging political situation. In such circumstances, the socialization of many children occurs outside the family and educational institutions, which leads to the formation of values and life orientations and psychological characteristics of teenagers under the negative influence of factors that differ from the generally accepted norms of law, culture and morality in society. To correct negative phenomena of deviant behavior in youth centers of social services for families, youth and children implement a system of measures which at preventing deviant behavior: role-plays, dialogues, video lectures, trainings, conversations, mini lectures; mobile advisory services are organized in rural areas and remote regions of the country, these are involved in the cooperation with specialists from various fields. The social prevention of teenage deviant behavior is based on identifying adverse psychobiological conditions, psychological and pedagogical factors that cause deviations in the social and mental development of teenagers, in their health, behavior, and leisure activities.Professionals should utilize the following methods of corrective education for deviant teenagers: until the teenager has fulfilled social and psychological adaptation, it is worth reducing the requirements for him; to involve him in joint activities, to stimulate the development of creative potential, self-expression; emulate situations of success, develop appropriate incentive measures; express and explain positive behaviors and so on. This system of methods will help to consistently guide teenagers toward self- education, which should become an important factor in the prevention of deviant behavior for the future.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/646
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17 Замашкіна.pdf221.96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.