Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/727
Назва: Архетип Дому в художній аксіології Тараса Мельничука
Інші назви: The archetype of the home in the artistic axiology of Taras Melnychuk
Автори: Райбедюк, Г.Б.
Raybedyuk, G.
Ключові слова: художня аксіологія
аксіосфера
архетип
міф
символ
топос
авторський текст
етос
екзистенція
націопростір
субʼєкт лірики
artistic axiology
axiosphere
archetype
myth
symbol
topos
author's text
ethos
existence
national space
subject of poetry
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Райбедюк Г.Б. Архетип Дому в художній аксіології Тараса Мельничука / Г.Б. Райбедюк // Spheres of culture. – Lublin : Maria Gurie-Sklodovska University in Volume. – Lublin, 2014. – Volume VІІ. – P. 253-261.
Серія/номер: ;Volume VІІ
Короткий огляд (реферат): У статті розглядаємо координати художньої аксіології Тараса Мельничука, сформованої ментальними пріоритетами українства. Зʼясовуємо взаємозалежність між поетикою тексту та його аксіологічними вимірами. Виокремлюємо в аксіосфері митця архетип Дому, котрий має локальний і сакральний модуси текстуалізації. Доводимо, що архетип Дому та його інваріанти (хата, оселя, домівка) в поезії Мельничука – це топоси дійсного буття українця, котрі визначають горизонти його родинної (родової) вкоріненості, особистої та національної екзистенції, етнічного духу. Виявляємо метафоричну взаємодію архетипів Хати й Матері, властиву українському колективному несвідомому. Окреслюємо іпостасі авторської версії архетипу Дому в ліриці поета: духовний дім, сакральний простір, модель гармонійного універсуму, символ ладу в душі людини, осередок свободи особистості (нації), моральна засада народу, мірило цінності життя, світоглядна категорія. Центральною аксіологічно значущою в поетичному досвіді митця визначаємо проблему “національного дому” як духовної альтернативи хаосу бездомності (бездержавності).
Опис: The article is considered the coordinates of the artistic axiology of Taras Melnychuk, formed by the mental priorities of ukrainians. It is cleared up the interdependence between the poetry of the text and its axiological dimensions. It is defined the archetype of the home in the axiosphere of the artist, which has the local sacred modus of the textualization. It is argued that the archetype of the home and its invariants (house, dwelling, home) in the poetry of Melnychuk are the toposes of the real life of ukrainian that define the horizons of his family (clan) rootedness, his personal and national existence, his ethnic spirit. It is identified the metaphorical interaction of the archetypes of the home and mother, peculiar to the ukrainian collective unconscious. It is outlined the hypostasises of the author's version of the archetype Home in the lyrics of the poet: the spiritual home, the sacred space, the model of the harmonious universe, the symbol of the order in the human soul, the center of individual freedom (the nation), the moral base, the measure of the value of life, the world-view category. The central axiologicaly significant in the poetic experience of the artist is defined the problem a “national home” as the spiritual alternative to the chaos of homelessness (stateless).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/727
Розташовується у зібраннях:Наукові статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Люблін 1.pdf403.12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.