Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/818
Назва: Синергетика як методологічна основа полікультурного дослідження мови
Інші назви: Synergetics as a methodological basis of the multicultural language research
Автори: Олейнікова, Г.
Oleinikova, G.
Ключові слова: міждисциплінарний підхід
полікультурний простір
синергетика
синергетичні моделі та методи
multidisciplinary approach
multicultural space
synergetics
synergetic models and methods
Дата публікації: 2019
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Олейнікова Г. Синергетика як методологічна основа полікультурного дослідження мови / Г. Олейнікова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 41. – С. 50-56.
Серія/номер: Філологічні науки;41;
Короткий огляд (реферат): Стаття демонструє дослідження міждисциплінарного підходу в мовному осмисленні картини світу. Вчені погоджуються, що майбутнє за міждисциплінарними тенденціями в науці, оскільки цей підхід формує певну горизонтальну площину при вивченні певної проблеми з інтеграцією загальнонаукових і дослідницьких методів, які розвивають виключно індивідуальні можливості для формування власних знань у просторі різних культур, створюючи єдину просторову сітку – «полікультурний простір», де різні сфери життєдіяльності людини, релігія, міфологія, мистецтво, звичайні та інноваційні картини світу співіснують і взаємодіють у всіх типах локальних культур. Джерелом нового бачення науки є синергетика як теорія, що використовується для створення нових знань, інтеграції, синтезу та взаємодії складних мовних систем. Синергетичні моделі й методи застосовуються для розуміння індивідуальної пізнавальної та творчої діяльності людини, історичного розвитку наукового знання і культури, напрямів необхідної реформи освіти, а також для розробки нових підходів у прогнозуванні – дослідженні майбутнього. Застосування синергетичного підходу до вивчення полікурльтурного простору дозволяє звернути увагу на такі аспекти логічного мислення, що допомагають побачити та розкрити ті особливості сфер життєдіяльності людини, її специфіку, культуру, які зазвичай залишаються за рамками людського уваги. Спостерігається свого роду самоорганізація систем особистості при вивченні та порівнянні довільних змін до просторової складової.
Опис: The article demonstrates the study of an interdisciplinary approach with the purpose of a deeper study and investigation of language understanding of the world picture. The scientists agree that the future lies behind the interdisciplinary trends in science as this approach forms a certain horizontal plane while studying a specific problem with the integration of general scientific and research methods. These methods develop exclusively individual possibilities for the formation of their own knowledge in the space of different cultures, creating a single spatial grid – «multicultural space», where various spheres of human activity, religion, mythology, art, ordinary and innovative pictures of the world coexist and interact in all types of local cultures. The source of the new vision of science is considered to be synergetics – the theory, which is used to create new knowledge, integrate, synthesize and interact with complex language systems. Synergetic models and methods are used to understand the individual cognitive and creative activity of man, the historical development of scientific knowledge and culture, the directions of urgent educational reform, as well as the development of new approaches in forecasting – the study of the future. The use of a synergistic approach to the study of multi-cultural space allows you to pay attention to those aspects of logical thinking that help to see and reveal those features of human life spheres, its specificity, culture, which usually remain outside the scope of human attention. There is a kind of self-organization of personality systems during the study, investigation and comparison of arbitrary changes in the spatial component. Thus, synergetics is a peculiar culturological and methodological basis of the updated scientific picture of the world of modern society and it is one of the most important characteristics of modern culture. It is precisely the synergetic paradigm that makes it possible to form and develop a more multifaceted personality, to direct the process of cultural studies to the simulation of a new process of knowledge, to form the personality’s readiness to understand and respect foreign cultural phenomena, creating a kind of interaction and it is certainly one of the most important characteristics of modern culture.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/818
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Oleinikova_nv_41.pdfSynergetics as a methodological basis of the multicultural language research290.85 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.