Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/845
Назва: Біблійний код як основа художньо-естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої
Інші назви: The Bible Code as a Basis of Artistic and Aesthetic Searches of Bessarabian Poet Galyna Lisaya
Автори: Райбедюк, Г.
Raybedyuk, G.
Ключові слова: біблійний канон
Бог
гуманізм
пафос
діалог
жанр
молитовні мотиви
авторський текст
Bible canon God
humanism
pathos
dialogue
genre
prayer motives
author’s text
Дата публікації: 2019
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Райбедюк Г. Біблійний код як основа художньо-естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої / Г. Райбедюк // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 41. – С. 71-78.
Серія/номер: Філологічні науки;41;
Короткий огляд (реферат): Запропонована розвідка актуалізує одну з важливих наукових проблем сучасної гуманітаристики – дослідження літературного тексту крізь призму біблійної антропології. У статті з’ясовуються шляхи комунікації авторської свідомості бессарабської поетеси Галини Лисої з біблійним першоджерелом; виявляються духовні основи її художнього мислення та ключові модуси біблійного дискурсу творчого доробку в межах індивідуальної естетики та національного філософського й культурологічного контексту. Окреслюється кореляція теоцентричної / антропоцентричної художньої картини світу поетеси, означується динаміка стильової адаптації біблійних структур в авторському тексті, виявляється його естетична самодостатність; характеризуються шляхи транспонування проблем Святого Письма на рівень суб’єктивних рефлексій і художніх узагальнень; аналізуються іманентні ознаки (ідейно-змістові, композиційні, образні) художньо-естетичного ряду авторських версій Книги Книг у творчій практиці поетеси; досліджується детермінованість її лірики ідеями Біблії крізь відповідні конфігурації вираження авторського «Я». Автор статті резюмує, що біблійний вимір творчого доробку Г. Лисої засвідчує домінування у змістовому полі її лірики широкого спектру гуманістичної проблематики та національно-екзистенційних тематичних домінант, обґрунтовує доцільність і перспективність обраного напряму дослідження естетичної природи художньої творчості поетеси.
Опис: The proposed research actualizes one of the important scientific problems of modern humanities – the study of literary text through the prism of Biblical anthropology. It explores the ways of communicating the author's consciousness of the Bessarabian poetess Galina Lisaya with the Bible as primary source, so as the spiritual foundations of her artistic thinking and key modes of Bible discourse of her creative works within the framework of individual aesthetics and national philosophical and cultural context are revealed. The correlation of theocentric / anthropocentric artistic picture of the world of the poet is outlined, as well as the dynamics of the style adaptation of Biblical structures in the author's text is indicated, its aesthetic selfsufficiency is revealed; the ways of transposing the problems of Holy Scripture to the level of subjective reflections and artistic generalizations are characterized; the immanent features of the artistic and aesthetic series of author's Book of Books versions (ideological content, compositional, figurative) are analyzed in the poet's creative practice; the determinism of her lyricism is investigated by the ideas of the Bible through the corresponding configurations of the expression of the author's «I». An attempt to hierarchize the components of the Biblical matrix of lyrical narrative G. Lisoi is made: the markers of prayer and confessional motifs, gospel pathos, explicit forms of intertextualization (Biblical parallels, case histories, epigraphs, titles), sacred chronotopes, marked vocabulary. The emphasis is placed on the specifics of the functioning of genre Biblical canons (prayers) in the context of author's self -determination of a poet. The author of the article concludes that the Bible dimension of the creative work of G. Lysaya testifies to the dominance in the content field of its wide range of humanistic issues and national existential thematic dominantes, substantiates expediency and perspective of the chosen direction of studying the aesthetic nature of the artistic creativity of the poetess whose scientific reception is at an initial stage.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/845
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Райбедюк_Г_НВ_41.pdfБіблійний код як основа художньо-естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої837.89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.