Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/853
Назва: Комунікативні стратегії і тактики у риторичному дискурсі (англ.)
Інші назви: Communicative Strategies and Tactics in Rhetorical Discourse
Автори: Шиляєва, Т.
Shyliaieva, T.
Ключові слова: communicative strategy
language of media
rhetorical discourse
tactic
TED conferences
комунікативна стратегія
мова ЗМІ
риторичний дискурс
тактика
конференції TED
Дата публікації: 2019
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Шиляєва Т. Комунікативні стратегії і тактики у риторичному дискурсі (англ.) / Т. Шиляєва // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 41. – С. 161-166.
Серія/номер: Філологічні науки;41;
Короткий огляд (реферат): The article focuses on the study of communicative strategies and tactics in English talks of TED conferences where speakers use speech technologies aimed at changing the information picture of the world. TED talks are included in the rhetorical discourse. Rhetoric can be defined as the use of symbols to induce social action. Communicative strategies as methods of communicative behavior of the speaker can be conscious and unconscious. Consciousness involves designing in the minds of the speaker a communicative act: an understanding of the communicative goal and modeling the means of achieving it. Rhetorical discourses, which include TED conferences, involve a conscious choice of communicative strategies by speakers. While preparing their talks, TED speakers bear in mind some definite communicative goal. This communicative goal is achieved by the speaker through the implementation of the planned communicative strategies. The nature of communication between the addressee and the addresser in the rhetorical discourse is in the form of a monologue, since the speaker reaches the communicative goal through a pre-prepared text, which is implemented regardless of the feedback of the listeners (applause, laughter, manifestation of emotions). The strategies used in TED talks are the following: a self-presentation strategy, a strategy of forming an emotional state, an argumentative strategy, an explanatory one, a strategy modifying the illocutionary force of the utterance, as well as a strategy of storytelling.
Опис: Стаття присвячена вивченню комунікативних стратегій та тактик в англійських промовах конференцій TED, де виступаючі використовують мовленнєві технології, спрямовані на зміну інформаційної картини світу. Промови TED належать до риторичного дискурсу. Риторика може бути визначена як використання символів для стимулювання соціальних дій. Комунікативні стратегії як методи комунікативної поведінки оратора можуть бути усвідомленими і неусвідомленими. Свідомість передбачає конструювання у свідомості оратора комунікативного акту: розуміння комунікативної мети та моделювання засобів її досягнення. Риторичні дискурси, до яких належать конференції TED, припускають свідомий вибір комунікативних стратегій спікерами. Готуючи свої промови, спікери TED мають на увазі певну комунікативну мету. Цієї комунікативної мети спікер досягає через вживання запланованих комунікативних стратегій. Комунікація між адресатом і адресатом у риторичному дискурсі проходить у формі монологу, оскільки доповідач досягає комунікативної мети через заздалегідь підготовлений текст, який реалізується незалежно від зворотного зв’язку у спілкуванні зі слухачами (оплески, сміх, прояв емоцій). Стратегії, що використовуються у виступах TED, це стратегія самопрезентації, стратегія формування емоційного стану, аргументативна стратегія, пояснювальна стратегія, стратегія модифікації іллокутивної сили висловлювання, а також стратегія «сторітелінгу».
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/853
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Шиляєва_Т_НВ_41.pdfCommunicative Strategies and Tactics in Rhetorical Discourse515.02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.