Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/874
Назва: Бессарабська губернія у військово-стратегічному плануванні Росії напередодні Першої світової війни
Інші назви: Bessarabian province in the military-strategic planning of Russia on the eve of the First World War
Автори: Татаринов, І.
Tatarinov, I.
Ключові слова: Генеральний штаб
Бессарабська губернія
Одеський військовий округ
Румунське королівство
мобілізаційний план
Russian General Staff
Bessarabia
Odessa Military District
Romanian kingdom mobilization plan
Дата публікації: 2019
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Татаринов І. Бессарабська губернія у військово-стратегічному плануванні Росії напередодні Першої світової війни / І. Татаринов // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 43. – С. 154-159.
Серія/номер: Історичні науки;43;
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто питання розробки Російським Генеральним штабом планів стратегічного розгортання військ на передодні Першої світової війни. В цей час Румунія (поряд з Німеччиною та Австро-Угорщиною) була головним потенційним ворогом для Російської імперії. Відповідно до цих міркувань російський генштаб розробив плани військових кампаній. Кожному з прифронтових районів Росії відводилась особлива роль у стратегічному розгортанні. Одним з них була Бессарабська губернія. Близькість до румунського кордону та наявність виходу до моря зумовили певні особливості зосередження військових формувань на цій території в порівнянні з іншими губерніями імперії. 26 червня 1910 р. російський імператор підписав «Завдання командуючим військами на випадок війни з державами Троїстого союзу», складені відповідно до мобілізаційного розкладу 1910 р. За цим документом в Бессарабії розміщувалась 7-а армія, що формувалася з військ Одеського військового округу. Її завдання було прикриття лівого флангу російських військ на західному кордоні, оборона бессарабського кордону, протидія гіпотетичній агресії Румунії та захист узбережжя Чорного моря. Порівняно з іншими арміями, які розгортались уздовж західного кордону, 7-а армія в Бессарабії була найменш чисельною. Це пояснюється тим, що в планах російського генштабу їй відводилась другорядна роль. Крім того, російський генералітет справедливо розглядав румунську армію як значно слабшу за австро-угорську і, тим паче, німецьку. Подальша розробка планів війни (в 1912 та 1913 рр.) дещо змінювала загальну дислокацію та розподілення російських сил уздовж західного кордону імперії. При цьому, роль 7-ї армії залишалася незмінною.
Опис: In the late ХІХ century Bessarabia, which at that time was part of the Russian Empire, became the object of foreign claims of the Romanian kingdom. The reason was the predominance in this region of the Moldavian population that Romanians considered part of their ethnic group. The situation was worsened by the support from Russia Slavic Balkan countries with which Romania was in constant confrontation. These factors contributed to the tension of the relations between Bucharest and St. Petersburg on the eve of the First World War. This situation pushed Romanians to converge with opponents of the Russian Empire. This made Romania (along with Germany and Austria- Hungary), the main potential enemy of the Russian Empire in the coming war. According to these considerations, the Russian General Staff developed plans for military campaigns. Each of the front-line regions was given a special role in the strategic deployment. One of these was the Bessarabia Governorate. Proximity to the Romanian border and the presence of landlocked led to certain measures of concentration of military formations in this area compared to other provinces of the empire. June 26, 1910 the Emperor signed the "Tasks for the commanders of the troops in case of war with the states of the Triple Alliance", which were made in accordance with the mobilization schedule 1910. In this document 7th Army, formed of the Odessa Military District troops, was located in Bessarabia. Its task was to cover the left flank of the Russian troops on the western border, the defense of the Bessarabian border, opposition to the Romanian hypothetical aggression and defense of the Black Sea. In comparison with other armies that unfolded along the western border, 7th Army in Bessarabia was the least numerous. This was because in the plans of the Russian General Staff it was given the her secondary role addition, the Russian generals rightly considered Romanian army as much weaker than the Austro- Hungarian and, especially German one. Further development of the war plans (in 1912 and 1913) changed slightly the overall deployment and distribution of the Russian forces along the western border of the empire. Thus, the role of the 7th Army remained unchanged.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/874
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Татаринов_І_НВ_43.pdfБессарабська губернія у військово-стратегічному плануванні Росії напередодні Першої світової війни633.52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.