Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/968
Назва: Художні моделі експериментального пізнання людини та її світу у творчості В. Винниченка
Інші назви: Artistic Models of Experimental Knowledge of Man and His World in the Works of V. Vinnichenko
Автори: Рева-Лєвшакова, Л.
Reva-Lіevshakova, L.
Ключові слова: неореалізм
реалізм
модернізм
психологізм
стиль
neorealism
realism
modernism
psychologism
style
Дата публікації: 2019
Видавництво: Ізмаїл : РВВ ІДГУ
Бібліографічний опис: Рева-Лєвшакова Л. Художні моделі експериментального пізнання людини та її світу у творчості В. Винниченка / Л. Рева-Лєвшакова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 44. – С. 64-74.
Серія/номер: Філологічні науки;44
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено дослідженню різних контекстів творчості В. Винниченка: неореалістичних, фантастичних, політичних, психологічних та інших. На ці контексти у різні часи звертали увагу О. Дорошкевич, М. Вороний, І. Дзеверін, В. Мельник, В. Фащенко, В. Будний та М. Ільницький, їхні концепції проаналізовано у роботі. У доробках про творчість В. Винниченка приділялась увага аналізу філософських, суспільно-політичних, художніх поглядів письменника та відзначався інтерес митця до нової літератури та її експериментаторських поетичних нововведень, що гостро постали на початку ХХ століття. У сучасних дослідженнях приділяється увага винятковій постаті В. Винниченка, про якого можна сказати, що він поет, романіст, драматург, філософ, митець-маляр, з юних років політичний та громадський діяч; він перший і єдиний серед українських письменників ХХ століття, твори якого до 1917 року було перекладено багатьма мовами, що надає можливість говорити про вплив письменника на європейський літературний розвиток. Метою багатьох досліджень було привернути увагу до насильно вилученого з історії літератури імені В. Винниченка та повернути його до плеяди українських письменників ХХ століття. У творах письменника помітні нові риси реалізму ХХ століття, спостерігається авторське відчуття різниці між новим та старим у зображенні дійсності. Поєднання нового і традиційного втілювалось у творчі задуми творів і знаходило дивовижну стильову реалізацію. Першою неореалістичною ластівкою є п’єса «Брехня» В. Винниченка. Проза В. Винниченка багата на приклади трактування життєвих ситуацій з позицій пізнання буття. Ці теми помічаються у різних творах, тому можна стверджувати, що письменник створив систему власних поглядів та художнього вираження свого розуміння існування у світі.
Опис: The article is devoted to the study of various contexts of V. Vinnichenko’s work: neorealistic, fantastic, political, psychological and others. At different times, A. Doroshkevich, M. Voronoi, I. Dzeverin, V. Melnik, V. Faschenko, V. Budny and M. Ilnitsky paid attention to these contexts, their concepts are analyzed in the work. In studies on the work of V. Vinnichenko, attention was paid to the analysis of the philosophical, socio-political, artistic views of the writer and the artist noted his interest in new literature and its experimental poetic innovations, which were acutely felt at the beginning of the twentieth century. In modern studies, attention is paid to the exceptional personality of V. Vinnichenko, about whom we can say that he is a poet, novelist, playwright, philosopher, artist and painter, and from a young age a political and public figure; he is the first and only among Ukrainian writers of the twentieth century, whose works were translated into many languages until 1917, which allows us to talk about the influence of the writer on European literary development. The goal of many studies was to draw attention to the name of V. Vinnichenko forcibly removed from the history of literature and return him to the galaxy of Ukrainian writers of the twentieth century. In the writer's works, new features of realism of the twentieth century are noticeable, there is an author's sense of the difference between the new and the old in the depiction of reality. The combination of the new and the traditional was embodied in the creative intentions of the works and found an amazing style realization. The first neorealistic swallow is the play “Lies” by V. Vinnichenko. Prose V. Vinnichenko is rich in examples of interpretation of life situations from the standpoint of cognition of being. These topics are seen in different works, so it can be argued that the writer created a system of his own views and artistic expression of his understanding of existence in the world. V. Vinnichenko in his works drew attention to the social problems of ordinary people, endowed with complex characters and contradictions, with an individual position in life. V. Vinnichenko considered it his duty to bring up topical issues to the discussion of society. The Ukrainian literature was dominated by interest in the mysteries of the human soul, the origin of biological and psychological processes in it. Researcher V. Grechnev considered such inclinations to be quite explainable by the discoveries of I. Sechenov, K. Timiryazev, I. Mechnikov. New scientific discoveries were known and interested artists, and as a result of this influenced the creation of new style features of creative aesthetics. The aesthetic searches of V. Vinnichenko are distinguished by a departure from the traditions of realism and the search for new forms in the image of reality. In connection with new discoveries, the author of small genres tried to study moral problems “at the molecular” level. The theme of the future of mankind was also relevant for the writer in its individual form in connection with social significance.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/968
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник ІДГУ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Рева-Л_НВ_44.pdfХудожні моделі експериментального пізнання людини та її світу у творчості В. Винниченка888.23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.