Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Із спостережень над кореляцією етнічних і лінгвальних рис у полімовному ареалі (на матеріалі українських південнобесcарабських говірок)

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях