Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Засоби реалізації інвективної прагматики у публіцистичному дискурсі Ірини Калинець

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Топчий, Л.М.
dc.contributor.author Topchyi, L.
dc.date.accessioned 2020-05-24T10:15:11Z
dc.date.available 2020-05-24T10:15:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Топчий Л.М. Засоби реалізації інвективної прагматики у публіцистичному дискурсі Ірини Калинець / Л.М. Топчий // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. – Вип. 1(52). – С. 95-99. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1152
dc.description In the article on the material of Irina Kalinets journalistic discourse the verbal forms of language aggression are considered. An attempt is made to systematize linguistic achievements in this area. The characteristic ways of implementing invective pragmatics in the writer's work are analyzed. uk_UA
dc.description.abstract У статті на матеріалі публіцистичного дискурсу Ірини Калинець розглянуто вербальні форми мовленнєвої агресії, зроблена спроба систематизувати лінгвістичні дослідження у цій галузі, проаналізовано характерні засоби реалізації інвективної прагматики у мовотворчості письменниці. uk_UA
dc.publisher Запоріжжя : Класичний приватний університет uk_UA
dc.subject інвектива uk_UA
dc.subject вербальна агресія uk_UA
dc.subject оцінність uk_UA
dc.subject інтенція uk_UA
dc.subject образа uk_UA
dc.subject invective uk_UA
dc.subject verbal aggression uk_UA
dc.subject evaluativity uk_UA
dc.subject intention uk_UA
dc.subject insult uk_UA
dc.subject инвектива uk_UA
dc.subject вербальная агрессия uk_UA
dc.subject оценочность uk_UA
dc.subject интенция uk_UA
dc.subject оскорбление uk_UA
dc.title Засоби реалізації інвективної прагматики у публіцистичному дискурсі Ірини Калинець uk_UA
dc.title.alternative Methods of Implementing Invective Pragmatics in Irina Kalinets Publicist Discourse uk_UA
dc.title.alternative Способы реализации ивективной прагматики в публицистическом дискурсе Ирины Калинец uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу