Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Напрями міждисциплінарних студій в історичному розвої

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Шикиринська, О.Б.
dc.date.accessioned 2019-06-03T10:12:02Z
dc.date.available 2019-06-03T10:12:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Шикиринська О.Б. Напрями міждисциплінарних студій в історичному розвої / О.Б. Шикиринська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 23. – С. 210-214. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/710
dc.description The article deals with the historical development and functioning of the interdisciplinary studiеs. The scientists’ discoveries of the deDnition of the concept “synthesis of the arts” are analysed, beginning with the archaic period up toour days. The appearance and evolution of the term “intermedial theory” is represented in this work. The research is based on the works of Sharl Batteux, Ivan Franko, Oscar Walzel, Steven Paul Scher, Oswald Spengler, Werner Wolf, Jens Schrцter and others uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядається історичний розвиток та функціонування міждисциплінарних студій. Аналізуються дослідницькі надбання вчених у тлумаченні терміна “синтез мистецтв”, починаючи з архаїчного періоду й до сьогодні.Відображається поява та еволюція поняття “теорії інтермедіальності”. Автор спирається на праці Шарля Баттьо,Івана Франка, Оскара Вальцеля, Стівена Поля Шера, Освальда Шпенглера, Вернера Вольфа, Єнса Шрьотера та інших учених uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічна;Вип. 23
dc.subject мистецтво uk_UA
dc.subject міждисциплінарні студії uk_UA
dc.subject взаємодія мистецтв uk_UA
dc.subject інтермедіальність uk_UA
dc.subject art uk_UA
dc.subject interdisciplinary studios uk_UA
dc.subject cooperation of the arts uk_UA
dc.subject intermediality uk_UA
dc.title Напрями міждисциплінарних студій в історичному розвої uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу