Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Особливості прояву посттравматичних стресових порушень у військовослужбовців – учасників бойових дій

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Мазоха, І.С.
dc.date.accessioned 2019-06-06T12:26:45Z
dc.date.available 2019-06-06T12:26:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Мазоха І.С. Особливості прояву посттравматичних стресових порушень у військовослужбовців – учасників бойових дій / І.С. Мазоха // Пост-травматичиий стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни - Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред. : І. Маноха, Г. Собчук. – Том І. – Варшава-Київ : ПАН - Гнозис, 2017. – С. 216-227. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/776
dc.description In article features of post-traumatic stressful disorder of participants of armed conflicts. The concept is opened "post traumatic stressful  disordef, its main symptoms and criteria of diagnostics. Types of post-traumatic are analysed stressful frustration: disturbing, asthen­ ic, disforichesky and somatoform. It is theoretically established that  post­traumatic stressful frustration has negative effect not only on a state and behavior of the combatant, but also on members of his family and an environment. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються особливості посттравматичного стресового розладу учасників збройних конфлікт в. Розкрито поняття «посттравматичний стресовий розлад», його основні симптоми й критерії діагностик. Проаналізовано типи посттравматичного стресового розладу: тривожний, астенічний, дисфоричний та соматоформний. Теоретично встановлено, що посттравматичний стресовий розлад негативно впливає не  тільки на стан та поведінку учасника бойових дій, але і на членів його сім'ї т а оточення.  uk_UA
dc.publisher Варшава-Київ : ПАН - Гнозис uk_UA
dc.relation.ispartofseries ;Том І
dc.subject ПТСР uk_UA
dc.subject учасники бойових дій uk_UA
dc.subject PTSD uk_UA
dc.subject participants in military operations uk_UA
dc.title Особливості прояву посттравматичних стресових порушень у військовослужбовців – учасників бойових дій uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу