Ізмаїльський Державний Гуманітарний Університет

Штучний інтелект та машинне навчання для управління ризиками

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Івлієва, О.
dc.contributor.author Івлієва, К.
dc.date.accessioned 2019-12-12T07:38:48Z
dc.date.available 2019-12-12T07:38:48Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Івлієва О. Штучний інтелект та машинне навчання для управління ризиками / О. Івлієва, К. Івлієва // Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації : збірник наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 2. – С. 52-60. uk_UA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/904
dc.description It has been researched how artificial intelligence (AI) and solutions generated through machine learning transform risk management. A non -technical review of basic AI and machine learning practices that provide benefits from risk management is being carried out. An applied analysis that uses current practice and empirical evidence of the application of methods in the areas of credit risk management, market risk, operational risk is presented. The current restrictions on the development of the industry in the short and medium term, An optimistic picture of the role of AI and machine learning in risk management are presented. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено, як штучний інтелект (AI) та рішення, сформовані за допомогою машинного навчання, трансформують управління ризиками. Здійснюється нетехнічний огляд основних методів АІ та машинного навчання, що забезпечують користь від управління ризиками. Представлено прикладний аналіз, який використовує поточну практику та емпіричні докази застосування методів у сферах управління кредитним ризиком, ринковим ризиком, операційним ризиком. Наведено поточні обмеження розвитку галузі в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Представлена оптимістична картина ролі AI та машинного навчання в управлінні ризиками. uk_UA
dc.publisher Ізмаїл : РВВ ІДГУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вип. 2;
dc.subject машинне навчання uk_UA
dc.subject управління ризиками uk_UA
dc.subject штучний інтелект uk_UA
dc.subject управління кредитним ризиком uk_UA
dc.subject методи АІ uk_UA
dc.subject machine learning uk_UA
dc.subject risk management uk_UA
dc.subject artificial intelligence uk_UA
dc.subject credit risk management uk_UA
dc.subject AI methods uk_UA
dc.title Штучний інтелект та машинне навчання для управління ризиками uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу