Уточніть Ваш пошук

Знайдено результатів пошуку: 28.

Сортувати
Результати пошуку
1.
HR-менеджмент у публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / О. М. Руденко, С. В. Штурхецький, О. В. Шершньова [та ін.]Вихідні дані: Київ : Кондор, 2017Опис: 124 с. : Бібліогр.: с. 79-80. - 300 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 351:658.3(075.8) /Х-11 (1).
2.
Бібліотечно-інформаційне запезпечення самостійної роботи студентів [Текст] : монографія / Н. П. Пасмор ; [ред. В. М. Вдовиченко]Вихідні дані: Київ : Кондор, 2018Опис: 104 с : Бібліогр.: с. 86 - 100. - 1000 пр ; 84х108 /32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 027.08:378.147 П 19 (1).
3.
Бухгалтерский учет (Пособие по выполнению практических задач) [Текст] : учеб. пособие / [И. И. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. Н. Бескостая] ; под. ред. И. И. СахарцевойВихідні дані: Киев : Кондор, 2002Опис: 349 с : Библиогр.: с. 346-347. - б. т. ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 657(075.8) (1).
4.
Військова психологія: методологічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / П. М. ЛісовськийВихідні дані: Київ : Кондор, 2017Опис: 290 с. : Бібліогр.: с. 268-289. - 500 пр. (в опр.) ; 60х80 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 159.98(075.8) /Л 63 (1).
5.
Демографія [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Муромцева ; Міністерство освіти і науки України.Вихідні дані: Київ : Кондор, 2006Опис: 300 с : Бібліогр. в кінці кожного розділу. - 1000 пр. (в опр.) ; 84х108 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 314(075.8) (10).
Списки:
6.
Дозвілля в зарубіжних країнах [Текст] : Підручник / І. В. Петрова ; Міністерство освіти і освіти України , Київський національний університет культури і , Український центр культурних дослідженьВихідні дані: Київ : Кондор, 2005Опис: 408 с : 1000 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 379.8(075.8) (1).
7.
Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. ХодаківськийВихідні дані: Київ : Кондор, 2009Опис: 332 с. : іл., табл : Бібліогр.: с. 324-327. -1000 пр. (в опр.) ; 84х108 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005:331](075.8) (1).
8.
Естетика [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Сморж ; Київський міжнародний університет Вихідні дані: Київ : Кондор, 2005Опис: 334 с : Бібліогр.в кінці кожного розділу. - 1000 пр. (в опр.) ; 84х108 /32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 111.852(075.8) (1).
Списки:
9.
Загальне бібліографознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. М. Шевцова-Водка ; Мін-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т.Вихідні дані: Київ : Кондор, 2018Опис: 204 с : Бібліогр.: с. 198-199 та в кінці практ. робіт. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 01(075.8) (1).
10.
Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т.Вихідні дані: Київ : Кондор, 2017Опис: 219 с. : табл : Бібліогр. в кінці розд. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 01(075.8) (1).
11.
Збірник текстів з інженерної графіки. Технічне креслення [Текст] : навч. посіб. / Й. З. Бенке, М. Л. Дем'ян, О. П. Козарь, М. Г. Стащук ; Міністерство освіти і науки України, Мукачевський державний університет.Вихідні дані: Київ : Кондор, 2018Опис: 184 с : Бібліогр.: с. 183. - 500 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 744(075.8) (1).
12.
Зовнішня політика України : історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова ; Міністерство освіти і науки України, Луганський національний аграрний університетВихідні дані: Київ : Кондор, 2017Опис: 344 с : Бібліогр.: с. 338-341. - 500прим. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 327(477)(075.8) (1).
13.
Зовнішня політика України у 2010 - 2017 рр. [Текст] / О.В. БорисоваНабір: 2298, Зовнішня політика України : історія та сучасність, 2598О. В. Борисова , Тема 11Вихідні дані: Київ : Кондор, 2017Опис: С. 292 - 331Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний зал (бібліографія)Шифр зберігання: 327(477) (1).
14.
Історія держави і права України [Текст] : словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; під. ред. проф. М. М. ШитюкаВихідні дані: [Б.м.] : Кондор, 2018Опис: 296 с : б. т. ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 34(091)(477)(03) (1).
15.
Історія держави і права України [Текст] : словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; під ред. проф. М. М. Шитюка.Вихідні дані: [Б. м.] : Кондор, 2015Опис: 296 с : Бібліогр.: с. 270. - б. ф. ; б. т.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 34(091)(477)(03) (1).
16.
Історія психології [Текст] : навч. посіб. / С. М. Жуков, Т. В. Жукова ; Міністерство освіти і науки України.Вихідні дані: Київ : Кондор, 2009Опис: 232 с : Бібліогр.: с. 212-215. - 1000 пр. (в опр.) ; 84х108 1/32. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 159.9(091)(075.8) (1).
Списки:
17.
Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Греченко, К. В. КислюкВихідні дані: Київ : Кондор, 2018Опис: 352с : Бібліограф.: с. 322-329. - 500прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 930.85(477)(075.8) (1).
18.
Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М. М. Скопень ; Київський університет туризму, економіки і праваВихідні дані: Київ : Кондор, 2005Опис: 302 с : Бібліогр.: с. 299-301. - 1000 прим ; 84х108/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 004.9:338.48(075.5) /С 44 (2).
19.
Корекційна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / О. Ф. КислаВихідні дані: Київ : Кондор, 2016Опис: 320 с. : табл. : Бібліогр.: с. 296-305. - 300 пр. ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 376(075.8) /К 44 (1).
20.
Менеджмент [Текст] : навч.посіб. / Г. Є. Мошек, Ю. В. Поканевич, А. С. Соломко, А. В. Семенчук ; за ред. Г. Є. МошекаВихідні дані: Київ : Кондор, 2009Опис: 392 с : Бібліогр.: с. 374 - 378. - 1500 пр. (в опр.) ; 70х100 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005(075.8) (1).
Списки:
Сторінки

Працює на АБІС Коха