Уточніть Ваш пошук

Знайдено результатів пошуку: 27.

Сортувати
Результати пошуку
1.
Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 148 с : 300 прим. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 01(076) (1).
2.
Бібліотечна професіологія [Текст] : практикум / О. О. КаракозВихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 68 с : Бібліогр.: с. 57-66. - 300 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 02(075.8) (1).
3.
Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика [Текст] : монографія / Т. В. Новальська ; М-во освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2018Опис: 352 с : Бібліогр.: с. 302-350. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 02:001.891](477) (1).
4.
Ділове адміністрування (Корпоративне управління) [Текст] : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Вищий навчальний заклад укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"Вихідні дані: Київ : Видавництво Ліра-К, 2018Опис: 487 с. : Бібліограф.: с. 465-467. - 500 прим ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 332.012.324(075.8) /Б 81 (1).
5.
Документально-інформаційні комунікації [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2016Опис: 386 с. : іл : Бібліогр.: с. 366-382. - 300 пр. (опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 316.77(075.8) (1).
6.
Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Мін. освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтва.Вихідні дані: Київ : Ліра - К, 2018Опис: 348 с : 300 пр. (в опр.) ; 60х84 21/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.2(075.8) (4).
7.
Документні ресурси бібліотек [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 80 с : Бібліогр.: с. 70-79. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.2(076) (1).
8.
Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов`янському контексті (ХІХ-ХХ ст.) : монографія / О. А. Поріцька ; Міністерство освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 164с : Бібліогр.: с.145-159. - 300прим. (в опр.) ; 64х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 398(477)"18/19" (1).
9.
Загальне діловодство (теорія і практика керування документацією із загальних питань) [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2018Опис: 624 с : Бібліогр.: с. 606-621. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005.92(075.8) (1).
10.
Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. ЛемішВихідні дані: Київ : Ліра-К, 2012Опис: 432 с. : Бібліогр. в тексті. - 300пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 002.1(075.8) /П 14 (1).
11.
Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, Київський нац. у-т культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 288 с : Бібліогр.: с. 239-246. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.7/.9(075.8) (1).
12.
Історія книги [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв .Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 68 с : Бібліогр.: с. 63-66. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.2(091)(076) (1).
13.
Книга в культурі України: сучасний дискурс [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Миністерство освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 76 с. : 60х84 1/16. - Бібліогр.: с. 52-75. - 300 пр.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.2:316.722](477)(076) М 42 (1).
14.
Книгознавство [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство освіти і науки України [та ін.].Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 72 с : Бібліогр.: с. 66-71. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.2(076) (1).
15.
Магістерська робота: методика підготовки [Текст] : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 140 с : 60х84 1/16. - Бібліогр. : с. 112-114. - 500 прим. (в опр.)Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001.89(075.8) (3).
16.
Національні бібліотеки світу [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 48 с : Бібліогр.: с. 43-47. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 027.54(100)(076) (1).
17.
Організація еколого-педагогічної діяльності [Текст] : Навч. посіб. / М. М. Білянська ; Нац. ак. пед. наук України; Ін-т вищої освітиВихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 184 с : Бібліогр.: с. 181. - 300 пр ; 60х80 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 378.016:504(075.8) (1).
18.
Основи електротехніки та електроніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, Конотопський ін-т СДУ.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2019Опис: 504 с. : іл., табл : Бібліогр.: с. 495-496. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 621.3(075.8) (1).
19.
Основи краєзнавства [Текст] : навч. посіб. / М. І. Кузьма-Качур, М. В. Горват ; Міністерство освіти і науки України, Мукачівський державний університет.Вихідні дані: Київ : Ліра - К, 2017Опис: 256 с : Бібліогр.: с. 221-223. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 908(477)(075.8) (3).
20.
Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності [Текст] : навч.-практич. посібн. / М. С. Стеценко, Ю. І. Палєха ; за заг. ред. Ю. І. ПалєхиВихідні дані: Київ : Ліра-К, 2018Опис: 208 с : Бібліогр.: с. 200-205. - 300 пр. (в опр.) ; 60х80 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001.89(075.8) (1).
Сторінки

Працює на АБІС Коха