Уточніть Ваш пошук

Знайдено результатів пошуку: 176.

Сортувати
Результати пошуку
1.
Cучасні концепції менеджменту [Текст] : навч. посіб. / за ред. д. е. н., проф. Л. І. ФедуловоїВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2007Опис: 536 с : б. т. ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 005.1(075.8) /С-91 (1).
2.
Адміністративне право України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2020Опис: 214 с. : Бібліогр.: с. 206-209. - б. т. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 342.9(477)(075.8) /А 31 (1).
3.
Английский язык для аспирантов [Текст] : Учеб. пособие / Д. С. Бородина, К. А. МалежикВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 408 с : б. т ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 811.111(075.8) (1).
4.
Англо-український словник термінів сфери туризму [Текст] : навч. поcіб. / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. КотловськийВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2016Опис: 448 с : 300 пр ; 60x84 1/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 338.48(038)=161.2=111 (1).
5.
Аудит туристичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Іваніна ; Міністерство освіти і науки України, Донецький інститут туристичного бізнесуВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2005Опис: 256 с. : Бібліограф.: с. 239-253. - 1000 прим ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 338.48:657](075.8) (1).
6.
Банківський маркетинг : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / І. О. Лютий, О. О. СолодкаВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2010Опис: 776 сНаявність:
7.
Бізнес-план: технологія розробки [Текст] : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна ; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 384 с. : рис : Бібліогр.: с. 380-382. - 1000 пр ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005.511(083.92)(075.8) (1).
8.
Бізнес-планування [Текст] : навч.посіб. / В. В. Македон ; Дніпропетровський університет економіки та права.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 236 с. : рис., табл : Бібліогр.: с. 230-232. - б. т ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005.511(083.92)(075.8) (1).
9.
Біржова діяльність [Текст] : навч. посіб. / В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов ; М-во освіти і науки України, Краматорський економ.-гуманіт. ін-т.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2009Опис: 144 с. : Бібліогр.: с. 142. - 1000 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Технічна літератураШифр зберігання: 336.764(075.8) /Р23 (1).
10.
Ботаніка [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса ГрінченкаВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2020Опис: 218 с : Бібліограф.: с. 216. - б.т. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 59(075.8) (1).
Списки:
11.
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / [Ю. А. Верига, М. О. Виноградова, Т. В. Гладких та ін ; за заг. ред. проф. Ю. А. Вериги] ; М-во освіти и науки України.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2018Опис: 520 с : 800 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 657(075.8) (1).
12.
Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, О. Т. Бровко Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 288 с. ; 60х80 1/16. - 300 пр.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 339.37(075.8) (1).
13.
Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст] : [навч. посіб.] / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-Гонтаренко ; [рец. В. О. Шевчук] ; Національний університет Державної податкової служби УкраїниВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2011Опис: 424 с : Бібліогр.: с. 416-421. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 657(075.8) (2).
14.
Введення до спеціальності [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Примак, Л. А. Козак, О. І. Примак [та ін.] ; за ред. І. Д. Примака, О. І. ПримакВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2009Опис: 392 с. : Бібліогр.: с. 386-288. - 1000 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 338.43(075.8) /В 24 (3).
15.
Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка ; Міністерство освіти і науки України, Київський університет ім. Б. Грінченка.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2018Опис: 376 с. : табл : Бібліогр. в кінці кожного розд. - б. т ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 159.922(075.8) (1).
16.
Вікова та педагогічна психологія [Електронний документ] : курс лекцій / В. П. КутішенкоВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2010Опис: 128 с.Наявність:
Мітки:
17.
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. / В. П. КутішенкоВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2018Опис: 128 с : Бібліогр.: с. 122-125. - 800 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 159.922.6(075.8) (1).
18.
Вища математика [Текст] : навч. посіб. / І. І. Литвин, О. М. Конопчук, Г. О. Желізняк ; Міністерство освіти і науки яукраїни, Державний комітет зв'язку та інформатизації України, Львівский коледж дердавного університету інформаційно-комунальних технологійВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2009Опис: 368 с. : Библиограф.: с. 367. - 1000 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 51(075.8) (1).
19.
Вища математика для економістів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. БарковськаВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2010Опис: 448 с : 600 пр. (в опр.) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 51(075.8) (1).
20.
Вступ до теорії перекладу [Текст] : навч. посіб. / А. В. МамракВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 304 с : Бібліогр.: с. 271-291. - б. т ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 81'25(075.8) (1).
Сторінки

Працює на АБІС Коха