Українська культура

Записів у цьому списку: 32

Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. видання / [Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура та ін.] ; за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука.Вихідні дані: Київ : Знання, 2001Опис: 326 с : б. т ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 930.85(477+100)(07) (1).
Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій [Текст] : [наук.-попул.] / Оксана ЗабужкоВихідні дані: Київ : Факт, 2007Опис: 640 с : Покаж.: с. 614-636. - 3000 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 821.161.2.09 /З-12 (1).
Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ-ХХ ст.) [Текст] : [наукове видання] / І. І. НесенВихідні дані: Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2004Опис: 280 с.: іл. : Бібліогр.: с. 218-234. - 600 пр. (в опр.) ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 392.5(477) (1).
Дитина у звичаях і віруваннях українського народу [Текст] : [наук.-попул. вид.] / Марко Грушевський ; [упоряд. і авт. післям. Я. Левчук ; гол. ред. В. Куценко]Вихідні дані: Київ : Либідь, 2006Опис: 256 с. : іл. : 5000 пр. (в опр.) ; 60х84/8.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 392(477) /Г 91 (2).
Дитяча книжечка про українські традиції [Текст] / Т. Полек ; [ілюстр. А. Артюх].Вихідні дані: Київ : Дуліби, 2018Опис: 64 с. : іл : Бібліогр.: с. 62. - 500 пр. (в опр.) ; 70х100 1/12.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 392(477) (2).
Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов`янському контексті (ХІХ-ХХ ст.) : монографія / О. А. Поріцька ; Міністерство освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 164с : Бібліогр.: с.145-159. - 300прим. (в опр.) ; 64х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 398(477)"18/19" (1).
Життя під піньорами. Культурний ландшафт українських поселень у Бразилії [Текст] : [наук. монографія] / М. ГримичВихідні дані: Київ : Дуліби, 2016Опис: 704 с. : іл : Бібліогр.: с. 695-703. - 500 пр. (в опр.) ; 70х100/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 39(81)=161.2 (1).
З лабораторії творення "Енциклопедії українознавства" [Текст] : [монографія] / [авт. та уклад.: Т. Березюк, О. Давиденко, О. Іщенко та ін.] ; НАН України, І-т енциклопедичних досліджень.Вихідні дані: Київ : б. в., 2018Опис: 352 с : Бібліогр.: с. 346-350. - 130 пр. (в опр.) ; 60х84/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 031:930.2(477) (1).
Історія української культури : навч. посіб. / [О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко та ін.] ; за ред. О. Ю. Павлової [Текст]Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 340 с. : Бібліогр. в кінці розд. - б. т. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 930.85(477)(075.8) (1).
Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / [Ю. І. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко та ін.] ; за ред. О. Ю. Павлової.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2018Опис: 340 с : Бібліогр. в кінці розд. - б. т ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 930.85(477)(075.8) (1).
Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Греченко, К. В. КислюкВихідні дані: Київ : Кондор, 2018Опис: 352с : Бібліограф.: с. 322-329. - 500прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 930.85(477)(075.8) (1).
Книга в культурі України: сучасний дискурс [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Миністерство освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 76 с. : 60х84 1/16. - Бібліогр.: с. 52-75. - 300 пр.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.2:316.722](477)(076) М 42 (1).
Культурний простір бессарабських болгар [Текст] : монографія / [О. П. Берестецька, М. М. Іванов, Г. Казанджієв та ін ; відп. ред. Т. С. Шевчук]Вихідні дані: Ізмаїл - Болград : Ірбіс, 2018Опис: 204 с. : іл : 200 пр. (в опр.) ; 70х100/16.Наявність:
Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Ж. З. Денисюк ; Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва.Вихідні дані: Київ : НАКККіМ ; Видавець Олег Філюк, 2017Опис: 224 с : Бібліогр.: с.193-223. - 300 прим ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 008:130.2+398 (1).
Нариси традиційної культури українців Одещини (Миколаївський район) [Текст] : [наук.-попул. вид.] / В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова, В. М. Поломарьов ; Управління освіти і науки Одеської обл. держ. адміністрації [та ін.]Вихідні дані: Одеса : СМИЛ, 2010Опис: 392 с. : іл : 700 прим. (в опр.) ; 60х84/8.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 39(477.74) /К 96 (1).
Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / Науково-дослідний інститут українознавства МОН України [та ін.] ; наук. ред., упор. М. Гримич., Т.1, Діти. Дитинство. Дитяча субкультураВихідні дані: Київ : Дуліби, 2016Опис: 408 с. : табл : 700 пр. (в опр.) ; 70х108/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 39(477)(082) (1).
Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / Університет Альберті, Канада ; Архів українського фольклору Богдана Медвідського ; наук. ред. М. Гримич., Т. 2, Молодь. Молодість. Молодіжна субкультураВихідні дані: Київ : Дуліби, 2010Опис: 568 с. : іл : 1000 пр. (в опр.) ; 70х108 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 39(477)(082) (1).
Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / Національний наук.-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії [та ін.] ; наук. ред. М. Гримач., Т. 3, Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультураВихідні дані: Київ : Дуліби, 2012Опис: 480 с : 1000 пр. (в опр.) ; 70х108/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 39(477)(082) (1).
Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / Національний наук.-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії [та ін.] ; наук. ред. М. Гримач., Т. 4, Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура Вихідні дані: Київ : Дуліби, 2013Опис: 584 с. : іл : 500 пр. (в опр.) ; 70х108/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 39(477)(082) (1).
Народна культура українців: життєвий цикл людини [Текст] : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / Національний наук.-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії [та ін.] ; наук. ред. М. Гримач., Т. 5, Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиківВихідні дані: Київ : Дуліби, 2015Опис: 432 с. : іл : 500 пр. (в опр.) ; 70х108/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 39(477)(082) (1).
 <<  <  1  2    >>

Працює на АБІС Коха