Бібліотечна справа

Записів у цьому списку: 19

Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 148 с : 300 прим. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 01(076) (1).
Бібліотечна професіологія [Текст] : практикум / О. О. КаракозВихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 68 с : Бібліогр.: с. 57-66. - 300 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 02(075.8) (1).
Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика [Текст] : монографія / Т. В. Новальська ; М-во освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2018Опис: 352 с : Бібліогр.: с. 302-350. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 02:001.891](477) (1).
Бібліотечно-інформаційне запезпечення самостійної роботи студентів [Текст] : монографія / Н. П. Пасмор ; [ред. В. М. Вдовиченко]Вихідні дані: Київ : Кондор, 2018Опис: 104 с : Бібліогр.: с. 86 - 100. - 1000 пр ; 84х108 /32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 027.08:378.147 П 19 (1).
Документні ресурси бібліотек [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 80 с : Бібліогр.: с. 70-79. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.2(076) (1).
Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Мін. освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтва.Вихідні дані: Київ : Ліра - К, 2018Опис: 348 с : 300 пр. (в опр.) ; 60х84 21/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.2(075.8) (4).
Загальне бібліографознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. М. Шевцова-Водка ; Мін-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т.Вихідні дані: Київ : Кондор, 2018Опис: 204 с : Бібліогр.: с. 198-199 та в кінці практ. робіт. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 01(075.8) (1).
Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т.Вихідні дані: Київ : Кондор, 2017Опис: 219 с. : табл : Бібліогр. в кінці розд. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 01(075.8) (1).
Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, Київський нац. у-т культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 288 с : Бібліогр.: с. 239-246. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.7/.9(075.8) (1).
Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек [Електронне видання] / Л. СоколовськаНабір: 39, Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 186Вихідні дані: 2018. — № 1 (11) 2018Опис: С. 20-25. - Бібліогр.: С. 25Наявність: Примірники, доступні для позики: Електронний читальний залШифр зберігання: 02 (1).
Історія книги [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв .Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 68 с : Бібліогр.: с. 63-66. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.2(091)(076) (1).
Книга в культурі України: сучасний дискурс [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Миністерство освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 76 с. : 60х84 1/16. - Бібліогр.: с. 52-75. - 300 пр.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.2:316.722](477)(076) М 42 (1).
Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Текст] : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. ЦивінВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2018Опис: 101 с. : табл : Бібліогр.: с. 81-90. - 100 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 02(075.8) (1).
Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Текст] : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. ЦивінВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2020Опис: 101 с. : табл. : Бібліогр.: с. 81-90. - 100 пр. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 02(075.8) /М 33 (1).
Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки [Електронне видання] / В. БілоусНабір: 39, Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 186Вихідні дані: 2018. — № 1 (11) 2018Опис: С. 15-16. - Бібліогр.: С. 16Наявність: Примірники, доступні для позики: Електронний читальний залШифр зберігання: 02 (1).
Національні бібліотеки світу [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 48 с : Бібліогр.: с. 43-47. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 027.54(100)(076) (1).
Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів у бібліотечно-інформаційну діяльність [Електронне видання] / Т. Коваль, Л. Туровська, І. ШевченкоНабір: 39, Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 186Вихідні дані: 2018. — № 1 (11) 2018Опис: С. 7-8. - Бібліогр.: С. 8Наявність: Примірники, доступні для позики: Електронний читальний залШифр зберігання: 02 (1).
Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : методичні рекомендації / [Т. В. Добко, І. І. Хемчян, Л. М. Бондар та ін. ; наукові редактори Л.Д. Березівська, Т. В. Добко]Вихідні дані: Київ : НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, 2017Опис: 90 с : Бібліогр.: с. 61-66. - 100 пр ; 64х84/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 027.8:[37.035:172.15](083.132) (1), Читальний залШифр зберігання: 027.8:[37.035:172.15](083.132) (1).
Современная библиотека учебного заведения [Текст] / П. Брофи ; пер. с. англ.А. Б. Лисица, Е. В. Малявской ; науч. ред. пер. Я. Л. ШрайбергВихідні дані: Москва : Омега-Л, 2009Опис: 307 с. : ил : Библиогр. в конце глав. - 1000 экз. (в пер.) ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 027.7(100) (1).

Працює на АБІС Коха