Інформаційна діяльність

Записів у цьому списку: 34

Діловодство кадрової служби [Текст] : практ. посіб. / Є. К. ПашутинськийВихідні дані: Київ : КНТ, 2010Опис: 332 с : 500 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005.92(477)(075.8) (1).
Документально-інформаційні комунікації [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2016Опис: 386 с. : іл : Бібліогр.: с. 366-382. - 300 пр. (опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 316.77(075.8) (1).
Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій [Текст] : навч. посіб. / І. М. Ломачинська, Ю. П. Якимюк, Л. В. Ломачинська ; за заг. ред. І. М. Ломачинської ; М-во освіти і науки України.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 336 с : Бібліогр.: с. 324-334. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 316.77(075.8) (1).
Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Мін. освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтва.Вихідні дані: Київ : Ліра - К, 2018Опис: 348 с : 300 пр. (в опр.) ; 60х84 21/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.2(075.8) (4).
Документні ресурси бібліотек [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 80 с : Бібліогр.: с. 70-79. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.2(076) (1).
Доступ до публічної інформації [Текст] : посібник із застосування "трискладового тесту" / Р. Б. Головенко, Д. М. Котляр, Д. М. Слизьконіс ; за заг. ред. Д. М. КотляраВихідні дані: Київ : ЦПСА, 2015Опис: 152 с. : 800 прим. ; А-5Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 347.83(086) (1).
Загальне бібліографознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. М. Шевцова-Водка ; Мін-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т.Вихідні дані: Київ : Кондор, 2018Опис: 204 с : Бібліогр.: с. 198-199 та в кінці практ. робіт. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 01(075.8) (1).
Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, Київський нац. у-т культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 288 с : Бібліогр.: с. 239-246. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.7/.9(075.8) (1).
Інженерія програмного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. БородкінВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2020Опис: 204 с. : Бібліогр.: с. 202-204. - 300 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 004.4(075.8) /Б 83 (1).
Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек [Електронне видання] / Л. СоколовськаНабір: 39, Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 186Вихідні дані: 2018. — № 1 (11) 2018Опис: С. 20-25. - Бібліогр.: С. 25Наявність: Примірники, доступні для позики: Електронний читальний залШифр зберігання: 02 (1).
Інтернет в маркетингу : підручник / І. В. Бойчук, О. М. Музика [Електронний документ]Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2010Опис: 512 сНаявність:
Інтернет-маркетинг : Навчальний посібник / І. П. Литовченко, В. П. ПилипчукВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2008Опис: 184 сНаявність:
Інформатизація освіти України:стан, проблеми, перспективи [Текст] : Зб. наук. праць ; Міністерство освіти і науки України, Державний комітет зв'язку та інформатизаціїВихідні дані: Херсон : Айлант, 2001Опис: 176 с. : 300 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37.01/.09 (1).
Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах [Текст] : навч. посіб.: Ч. 1 / Т. М. Валецька, П. І. Бабій, І. А. Григоришин [та ін.] ; за ред. Т. М. Валецької ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет, Чернівецький торговельно-економічний університетВихідні дані: Київ : Дакор КНТ, 2008Опис: 318 с. : Бібліогр.: с. 314-315. - 1000 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 004(075.8) /І-74 (1).
Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах [Текст] : навч. посіб. : Ч. 2 / Т. М. Валецька, П. І. Бабій, І. А. Григоришин [та ін.] ; за ред. Т. М. Валецької ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет, Чернівецький торговельно-економічний університетВихідні дані: Київ : Дакор КНТ, 2008Опис: 536 с. : Бібліогр.: с. 530-532. - 1000 прим. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 004(075.8) /І-74 (1).
Інформаційні ресурси [Текст] : словник законодавчої та стандартизованої термінології / [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського.Вихідні дані: Київ : Нілан-ЛТД, 2012Опис: 283 с : Бібліогр.: с. 273-281. - 300 пр. (в опр.) ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.1:006](038) (3).
Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Текст] : навч. посіб. / О. П. Буйницька ; М-во освіти і науки України, Київський ун-т ім. Б. ГрінченкаВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2018Опис: 240 с. : рис., табл., іл. : Бібліогр. в кінці глав. - б. т ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Технічна літератураШифр зберігання: 004:378](075.8) /Б 90 (1).
Інформаційні технології у туристичній індустрії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь ; Київ. нац. торг.- екон. ун-т.Вихідні дані: Київ : КНТЕУ, 2011Опис: 280 с. : рис., табл. : Бібліогр.: с. 270-279. - 300 прим. (в опр.) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 004:338.4](075.8) /М 48 (1).
Комп'ютерні дизайн технології [Текст] : навч. посіб.для студ. вищих навч. закладів / Г. В. Брюханова ; Міністерство освіти і науки України, Київський університет ім. Б. Гринченуа, Інститут мистецтвВихідні дані: Київ : Центр учбової літературиОпис: 180 с : 200 прим ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 004.9(075.8) /Б-89 (1).
Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М. М. Скопень ; Київський університет туризму, економіки і праваВихідні дані: Київ : Кондор, 2005Опис: 302 с : Бібліогр.: с. 299-301. - 1000 прим ; 84х108/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 004.9:338.48(075.5) /С 44 (2).
 <<  <  1  2    >>

Працює на АБІС Коха