Документознавство

Записів у цьому списку: 20

Діловодство кадрової служби [Текст] : практ. посіб. / Є. К. ПашутинськийВихідні дані: Київ : КНТ, 2010Опис: 332 с : 500 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005.92(477)(075.8) (1).
Документально-інформаційні комунікації [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2016Опис: 386 с. : іл : Бібліогр.: с. 366-382. - 300 пр. (опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 316.77(075.8) (1).
Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій [Текст] : навч. посіб. / І. М. Ломачинська, Ю. П. Якимюк, Л. В. Ломачинська ; за заг. ред. І. М. Ломачинської ; М-во освіти і науки України.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 336 с : Бібліогр.: с. 324-334. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 316.77(075.8) (1).
Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Мін. освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтва.Вихідні дані: Київ : Ліра - К, 2018Опис: 348 с : 300 пр. (в опр.) ; 60х84 21/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.2(075.8) (4).
Документні ресурси бібліотек [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 80 с : Бібліогр.: с. 70-79. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.2(076) (1).
Загальне діловодство (теорія і практика керування документацією із загальних питань) [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2018Опис: 624 с : Бібліогр.: с. 606-621. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005.92(075.8) (1).
Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. ЛемішВихідні дані: Київ : Ліра-К, 2012Опис: 432 с. : Бібліогр. в тексті. - 300пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 002.1(075.8) /П 14 (1).
Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, Київський нац. у-т культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 288 с : Бібліогр.: с. 239-246. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 025.7/.9(075.8) (1).
Інформаційні ресурси [Текст] : словник законодавчої та стандартизованої термінології / [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського.Вихідні дані: Київ : Нілан-ЛТД, 2012Опис: 283 с : Бібліогр.: с. 273-281. - 300 пр. (в опр.) ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.1:006](038) (3).
Історія кириличної рукописної книги в Україні Х-ХVlll ст. [Текст] / В. Я.Фрис ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотекаВихідні дані: Львів : [б. в.], 2003Опис: 187 с. : іл : Бібліогр.: с. 101-102. - 1000 прим ; 70х100/16.Наявність:
Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Текст] : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. ЦивінВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2018Опис: 101 с. : табл : Бібліогр.: с. 81-90. - 100 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 02(075.8) (1).
Магістерська робота: методика підготовки [Текст] : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 140 с : 60х84 1/16. - Бібліогр. : с. 112-114. - 500 прим. (в опр.)Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001.89(075.8) (3).
Мова державних службовців : навч. посіб. / Р. С. КацавецьВихідні дані: Київ : Правова Єдність, 2017Опис: 160 с : Бібліогр.: с. 155. - б.т ; 60х84 1/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 811.161.2(075.8) /К 30 (3).
Переклад офіційних паперів (на матеріалі англійської, української та китайської мов) : навчальний посібник / Т. М. Корольова, О. В. Попова, Дінь СіньВихідні дані: Одеса : ІНВАЦ, 2014Опис: 204 с. : 60х84/16. - біюліогр. : с. 200-202. - 300 пр. - (в опр)Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 81'25(075.8)=111=161.2=581 (1).
Професійний розвиток державних службовців в умовах глобалізації та сучасних змін [Текст] : монографія / В. М. Ємельянов, В. А. Негода, С. К. Хаджирадєва [ та ін.]Вихідні дані: Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2018Опис: 167 с. : Библиогр.: с. 161-165. - 300 прим. (в опр.) ; 64х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 35:005.6 /П 84 (3).
Сучасне діловодство в Україні. Практичні поради [Текст] : практичний посібник / [Н. В. Кузьменко, К. М. Ільченко, Т. А. Свиридов, С. С. Бровкова]Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2018Опис: 260 с : б. т ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005.92(477)(07) (1).
Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С. В. ШевчукВихідні дані: Київ : Алерта, 2018Опис: 302 с. : 60х84 1/16. - б.т. - (в опр.)Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 811.161.2:651.74(075.8) (1).
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) [Текст] : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська [та ін.]Вихідні дані: Київ : ВД "Професіонал" : Центр учбової літератури, 2010Опис: 184 с : 500 пр. (в опр.) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005(075.8) (1).
Управлінське документування [Текст] : навч. посіб. : у 2-х ч. / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України, Європейський університет., Ч. 1, Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). - Вихідні дані: Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003Опис: 327 с : Бібліогр.: с. 323-325. - 1000 прим ; 84х108 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005.92(075.8) (1).
Управлінське документування [Текст] : навч. посіб. : у 2-х ч. / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України, Європейський університет., Ч. 2, Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). -Вихідні дані: Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003Опис: 283 с : Бібліогр.: с. 276-278. - 3000 прим ; 84х108 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005.92(075.8) (1).

Працює на АБІС Коха