Книгознавство

Записів у цьому списку: 8

"Напечатана... Иваном Федоровым... Москвитином" [Текст] : [науч.-информац. изд.] / Ю. А. Лабынцев, Л. Л. ЩавинскаяВихідні дані: Москва : Корвет, 2007Опис: 112 с. : ил : Библиогр.: с. 104-106. (в пер.) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002 (1).
До зір крізь терня, або хочу бути редактором [Текст] : [наук.-попул. вид.] / Святослав Караванський ; [іл. М. Коссак]Вихідні дані: Львів : БаК, 2008Опис: 120 с. : іл : 3000 пр ; 70х100/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 808.2 /К 21 (1).
З лабораторії творення "Енциклопедії українознавства" [Текст] : [монографія] / [авт. та уклад.: Т. Березюк, О. Давиденко, О. Іщенко та ін.] ; НАН України, І-т енциклопедичних досліджень.Вихідні дані: Київ : б. в., 2018Опис: 352 с : Бібліогр.: с. 346-350. - 130 пр. (в опр.) ; 60х84/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 031:930.2(477) (1).
Інформаційні ресурси [Текст] : словник законодавчої та стандартизованої термінології / [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського.Вихідні дані: Київ : Нілан-ЛТД, 2012Опис: 283 с : Бібліогр.: с. 273-281. - 300 пр. (в опр.) ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.1:006](038) (3).
Історія кириличної рукописної книги в Україні Х-ХVlll ст. [Текст] / В. Я.Фрис ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотекаВихідні дані: Львів : [б. в.], 2003Опис: 187 с. : іл : Бібліогр.: с. 101-102. - 1000 прим ; 70х100/16.Наявність:
Історія книги [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв .Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 68 с : Бібліогр.: с. 63-66. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.2(091)(076) (1).
Книга в культурі України: сучасний дискурс [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Миністерство освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 76 с. : 60х84 1/16. - Бібліогр.: с. 52-75. - 300 пр.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.2:316.722](477)(076) М 42 (1).
Книгознавство [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство освіти і науки України [та ін.].Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 72 с : Бібліогр.: с. 66-71. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 002.2(076) (1).

Працює на АБІС Коха