Наука

Записів у цьому списку: 41

The Nobel Prize Laureates: 1901-2001 [Text] : Encyclopedia Anniversary edition ; Compilers: Dovgy S. O., Lytvyn V. M., Soloidenko V. B.; Scientific Reviewers: Brodyn M. S., Hejets' V. M., Kukhar V. P., Yavorovsky O. P.Вихідні дані: Kyiv : Ukrainian Publishing Centre, 2003Опис: 766 p. : f. c. ; f. f.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 06.05Нобель(031)=111 (1).
Списки:
Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика [Текст] : монографія / Т. В. Новальська ; М-во освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2018Опис: 352 с : Бібліогр.: с. 302-350. - 300 пр. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 02:001.891](477) (1).
Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи [Текст] / І. І. Костікова, Т. Є. Дерев'янкоВихідні дані: Харків : Основа, 2018Опис: 128 сНаявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 37.07 (1).
Знаннєва семантика: Теорія семантики, базована на знанні : [наук. вид.] / Ю. Тарановський ; [пер.: Ю. Тарнавський, Т. Гуменюк]. [Текст]Вихідні дані: Київ : НаУКМА, 2016Опис: 292 с : Бібліогр.: с. 237-245. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 81' 37:001.101 (1).
Ідея і зміст професійного методологування [Текст] : монографія / А. В. ФурманВихідні дані: Тернопіль : ТНЕУ, 2016Опис: 378 с : Бібліогр.: с. 324 - 372. - 500 прим. (в опр.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001.8 (1).
Списки:
Інноваційні технології в ДНЗ [Текст] : [посібник] / О. А. Рудік, В. С. Березюк ; [гол. ред. Н. Ф. Юрченко]Вихідні дані: Харків : Основа, 2017Опис: 224 с. : табл. : Бібліогр.: с. 224-225. - б. т. ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 373.2:001.895](075) /Р 83 (2).
Магістерська робота: методика підготовки [Текст] : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв.Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 140 с : 60х84 1/16. - Бібліогр. : с. 112-114. - 500 прим. (в опр.)Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001.89(075.8) (3).
Методология научного исследования [Текст] : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков ; Межрегиональная Академия управления персоналомВихідні дані: Киев : МАУП, 2004Опис: 216 с. : ил : Библиогр.: с. 208-212. - 6000 экз ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001.89(075.8) (1).
Методологічні проблеми наукової психології [Текст] : посібник / В. В. Рибалка ; НАПН України, Інститут пед. освіти і освіти дорослих.Вихідні дані: Київ : Талком, 2017Опис: 245 с : Бібліогр.: с. 223-242. - 300 прим. (в опр) ; 60х84 /16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 159.922(075.8) (10).
Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бірта ; Мін-во освіти і науки України, Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ)Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 142 с. : Бібліогр.: с. 139. - 300 пр. ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 001.89(075.8) /Б 64 (1).
Списки:
Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів [Текст] : (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання) : навч.-метод. посіб. для студентів / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, Т. Г. Окуневич [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ленвіт, 2010Опис: 120 с : Бібліогр.: с. 114-119. - б.т. ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 378.016:811.161.2](075.8) (16).
Наука і освіта українського Придунав'я: виміри, виклики, перспективи [Текст] : кол. монографія з нагоди 80-річчя Ізмаїльського державного гуманітарного університету / [А. Колесников, Н. Лебеденко, Г. Райбедюк та ін. ; ред. кол.: Я. Кічук (гол. ред.), Л. Циганенко. Г. Райбедюк, Г. Олейникова] ; Мін-во освіти і науки України, ІДГУВихідні дані: Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020Опис: 432 с. : табл. : Бібліогр. в кінці ст. - 300 пр. (в опр.) ; б. ф.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 001:37(477.74) /Н 34 (1), Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 001:37(477.74) /Н 34 (1).
Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту, Випуск 1 / Ред.: Н. В. Кічук, О. А. Колесников і др.Вихідні дані: Ізмаїл : [б. в.], 1997Опис: 110 с.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001 (1).
Списки:
Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту : Педагогічні проблеми сучасної школи / Ред. кол. Н. В. Кічук та ін., Випуск 2Вихідні дані: Ізмаїл : [б. в.], 1997Опис: 125 с. : Формат 60х84Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 37 (1).
Списки:
Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту : Літературознавство. Мовознавство. Історія та етнологія, Випуск № 3 / Гол. ред: О. А. Колесников, А. К. Тичина та ін.Вихідні дані: Ізмаїл : [б. в.], 1998Опис: 271 с.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 001 (1).
Списки:
Науково-дослідна робота студента в системі навчального процесу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-істориків / О. М. Лебеденко, Н. О. Гончарова ; Ізмаїльській державний гуманітарний університет.Вихідні дані: Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2011Опис: 104 с : Бібліогр.: с. 77-82.- 100 пр ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001.891:378](075.8) (2).
Науковці України ХХ-ХХІ століть [Текст] / [уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич] ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ : метабібліографіяВихідні дані: Київ : [б. в.], 2010Опис: 472 с : 300 пр. ; 70х100/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001.4(477)"19/20":01 (1).
Списки:
Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки [Електронне видання] / В. БілоусНабір: 39, Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 186Вихідні дані: 2018. — № 1 (11) 2018Опис: С. 15-16. - Бібліогр.: С. 16Наявність: Примірники, доступні для позики: Електронний читальний залШифр зберігання: 02 (1).
Національний освітньо-науковий глосарій [Текст] : [довідкове вид.] / ред. кол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, О. М. Топузов [та ін.] ; НАПН України.Вихідні дані: Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018Опис: 272 с. : 300 пр. ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 37(035) /Н 35 (1), Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37(035) /Н 35 (1).
Національні бібліотеки світу [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки України [та ін.]Вихідні дані: Київ : Ліра-К, 2017Опис: 48 с : Бібліогр.: с. 43-47. - 300 пр ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 027.54(100)(076) (1).
 <<  <  1  2  3    >>

Працює на АБІС Коха