Основи наукових досліджень

Записів у цьому списку: 2

Національний освітньо-науковий глосарій [Текст] : [довідкове вид.] / ред. кол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий, О. М. Топузов [та ін.] ; НАПН України.Вихідні дані: Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018Опис: 272 с. : 300 пр. ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Читальний залШифр зберігання: 37(035) /Н 35 (1), Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 37(035) /Н 35 (1).
Основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / М. М. Свердан, М. Р. СверданВихідні дані: Чернівці : Рута, 2006Опис: 352 с : 300 пр ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 001.891(477)(075.8) (1).

Працює на АБІС Коха