Психологія

This list contains 114 titles

| Виберіть назви, щоб:
А. Н. Леонтьев и современная психология   Публікація: Москва Издательство Московского университета 1983 . 288 с , Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Московского университета 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Науковий фонд (159.9) .
Азбука психологии , учеб. пособие / Е. В. Бойченко, А. Н. Полякова, К. Н. Поляков Публікація: Киев СВАРОГ 2018 . 192 с. б. ф. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9(075.8) /Б 77) .
Антибулінг , практичні заняття / [Л. В. Береговська, О. С. Данилюк, І. І. Залеська та ін.] Публікація: Київ "Видавнича група "Шкільний світ" 2019 . 152 с , Серія "Бібліотека "Шкільного світу" заснована у 2013 році 60х84/8. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.9(076)) .
Арт-терапія в практичній психології , навч. посіб. / А. В. Гавліцька Публікація: Ізмаїл РВВ ІДГУ 2013 . 64 с. : табл. 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.9(075.8) /Г 12) .
Військова психологія: методологічний аналіз , навч. посіб. / П. М. Лісовський Публікація: Київ Кондор 2017 . 290 с. 60х80 1/16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (159.98(075.8) /Л 63) .
Вікова психологія / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 376 с. : табл , Гриф МОН 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.922(075.8)) .
Вікова та педагогічна психологія / В. М. Поліщук Публікація: Суми Університетська книга 2007 . 330 с. : табл , Рекомендовано до друку вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол № 5 від 28 грудня 2006 р.) 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.922.6(075.8)) .
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) , навч. посіб. / В. П. Кутішенко Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 128 с , Гриф МОН 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.922.6(075.8)) .
Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением , учеб. - метод. пособие / М. И. Рожков, М. А. Ковальчук, И. В. Кузнецова [и др.] Публікація: Москва Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 2006 . 239 с 60х90/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.922:376(072)) .
Воспоминания, сновидения, размышления / К. Г. Юнг Публікація: Киев Air Land 1994 . 405 с , На суперобложке - репродукция картины М. Вайсберга "Сон". 84х108 1/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.963) .
Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) / Е. В. Змановская Публікація: Москва Академия 2003 . 288 с 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) , Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.96(075.8)) .
Девіантна поведінка дітей / А. Г. Козлова Публікація: Київ "Видавнича група "Шкільний світ" 2021 . 120 c. , В книжці висвітлено основну проблематику девіантної поведінки серед дітей. Наведено основні причини й фактори , які сприяютьформуванню в дитини девіантної поведінки. Наведені розробки тематичних і календарних планів . Наведений перелік психодіагностичних методик, які стануть у пригоді для виявлення схильності до девіантної поведінки, а також виявлення особистісних ресурсів, які допоможуть розробити коригувальні програми або програми розвитку. Книга буде корисною психологам, соціальним педагогам, класним керівникам. 60х84/16 Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.922.7:316.624) .
Детская психология , учебник / Е. О. Смирнова Публікація: Москва ВЛАДОС 2006 . 366 с. 60х90/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.922.7(075.8) /С 50) .
Дитяча психологія , навч. посіб. / Т. В. Дуткевич Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 424 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.922.7(075.8)) .
Дитяча психологія , навч. посіб. / Т. В. Дуткевич Публікація: Київ Центр учбової литератури 2018 . 424 с , Гриф МОН 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.922.7(075.8)) .
Дитяча розвивально-корекційна психологія , модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 304 с , Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнко (Протокол № 9 від 24 вересня 2015 року) 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.922.7(075.8)) .
Диференціальна психологія , навч. посіб. / А. А. Палій Публікація: Київ Академвидав 2010 . 432 с. , Рекомедовано Міністерством освіти і науки України як нав-чальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 84х108/32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.922(075.8) /П 14) .
Дифференциальная психология / Т. Ф. Базылевич Публікація: Киев СВАРОГ 2018 . 224 с 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.9(075.8)) .
Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею , методичні рекомендації / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська Публікація: Київ Інститут обдарованої дитини НАПН України 2020 . 36 с. 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9 /Б 44) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9 /Б 44) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9 /Б 44) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9 /Б 44) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (159.9 /Б 44) .
Експериментальна психологія / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 360 с. : табл , Гриф МОН 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (159.9(075.8)) .
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>

Працює на АБІС Коха