Політологія

This list contains 26 titles

| Виберіть назви, щоб:
Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні , [посібник] / А. К. Гук, В. М. Олуйко, В. Я. Прошко, В. В. Толкованов (ред.) Публікація: Київ Крамар 2011 . 199 с. : табл. , Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) представляє досвід України та інших держав-членів Ради Європи з питань розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні з урахуванням положень Європейської хартії місцевого самоврядування та додаткового протоколу до неї, інших документів Ради Європи. 64х45/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (321.7:352](075) /П 61) .
Геополитический словарь-справочник / В. А. Дергачев Публікація: Киев КНТ 2009 . 592 с 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (327(03)) .
Глобалістика , підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв Публікація: Київ Вища школа 2010 . 544 с , Затверджено Міністерством освіти і науки України 60х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (316.32(075.8)) .
Демократія , антологія / Наукове т-во ім. В.Липинського Публікація: Київ Смолоскип 2005 . 1108 с. + Додаток. , “Демократія” відкриває серію видань під назвою “Політичні цінності”. Метою цього проекту є здійснення окремих комплексних досліджень, присвячених справедливості, свободі, рівності, традиції, толерантності та іншим політичним цінностям, із залученням авторитетних джерел і досліджень західної політичної науки і філософії. Публікація цих матеріалів – основних теорій та концепцій – покликана надати українським читачам теоретичне підґрунтя для осмислення суспільно-політичних проблем (пов’язаних з відстоюванням і впровадженням тих чи інших цінностей) у площині українського політичного буття. Тексти, зібрані у цій антології, охоплюють історію західного політичного мислення від часів античності до наших днів. Послідовне дослідження демократії проходить п’ять стадій, які відображені у відповідних частинах збірника: “Концептуалізація: що таке демократія?”, “Типологізація: моделі та теорії демократії”, “Трансформація: становлення та переходи до демократії”, “Консолідація: демократичний процес, громадянське суспільство і політична культура”, “Перспектива: демократія, глобалізація і міжнародний порядок”. Збірник становитиме інтерес як для професійних істориків і політичних науковців, так і для широкого кола читачів, котрі цікавляться проблемами демократичної теорії. 70х100 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (321.7 /Д 31) .
Енциклопедія Сучасної України / Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Публікація: Київ Інститут енциклопедичних досліджень 2009 . 711 с , Продовжуване видання | Підготовку і видання lХ тому Енциклопедії Сучасної України здійснено за державним замовленням 60х90 1/8. Фонди: Бібліотека ІДГУ Довідниковий фонд (030(477)) .
Етнополітологія , навч. посіб. / Р. М. Коршук Публікація: Київ Алерта 2011 . 200 с. , Гриф МОН 60х84 1/16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (323.1(075.8) /К 71) , Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (323.1(075.8) /К 71) .
Западные избирательные системы:мифы, геополитика и права человека / Д. В. Табачник, О. И. Верник Публікація: Харьков Фолио 2009 . 271 с. 70х100 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (342.8) .
Зовнішня політика України : історія та сучасність , курс лекцій / О. В. Борисова Публікація: Київ Кондор 2017 . 344 с , Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Луганського аграрного університету. (Протокол № 9 від 19 квітня 2017) 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (327(477)(075.8)) .
Комерційна дипломатія:торговельна політика і право , навч. посіб. / Л. Р. Доусон, М. Аальський, Е. ВанДузер [та ін.] Публікація: Львів Астролябія 2005 . 520 с. 70х100/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (327.82:339.54/341(075.8)) .
Лексикон тоталітаризму , [наук.-попул. видання] / І.Ренчка Публікація: Київ Кліо 2018 . 232 с 84х108/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (811.161.2:321.64) .
Мистецтво політичної діяльності , навч. посіб. / М.Ф. Головатий Публікація: Київ МАУП 2002 . 176 с. : іл. , У книзі проаналізовано суть політики як суспільного явища, роль політики і політика у процессі державотворення, проблеми формування політичної культури особистості. Розглянуто питання діяльності політика в системі державних законодавчих і владних структур, наведено конкретні, логічно вмотивовані моделі поведінки політика в різних політичних ситуаціях, у його спілкуванніц з електоратом, відносинах з політичними партіями. Даються численні практичні поради щодо мистецтва спілкування, публічних виступів, ведення дискусій, розв'язання конфліктів тощо. Для громадян, які обрали своєю професією політичну діяльність, а також для тих. хто цікавиться перебігом політичних процесів в Україні, оволодіває політичними науками 6000 прим Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (321(076) /Г-61) .
Міжнародне публічне право , навч. посіб. / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко Публікація: Київ Центр учбової літератури 2018 . 608 с 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (341.1/8(075.8)) .
Мова радянського тоталітаризму , [наук.-попул. видання] / Л. Т. Масенко Публікація: Київ Кліо 2017 . 240 с , Ухвалила до друку вчена рада Інститу української мови НАН України (Протокол № 8 від 19 вересня 2017 року) 84х108/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (321.64(47+57)) .
Політика європейської інтеграциї , навч. посіб. / В. Г. Воронкова, О. М. Кіндратець, В. А. Жадько [та ін.] Публікація: Київ Професіонал 2007 . 512 с. , Навчальний посібник присвячений аналізу концептуальної парадигми політики європейської інтеграції, зокрема, політичних, соціальних, культурних чинників євроінтеграції, ролі громадської думки у процессах євроінтеграції, перспектив розширення співробітництва України та ЄС, перешкод, які стоять на шляху до ЄС, проаналізовано основні напрями та механізми підвищення ефективності евроінтеграційної політики; запропоновано основні засади стратегії розширення співпраці України з країнами ЄС; обгрунтована концепція етнонаціонального буття та роль національної держави в умовах глобалізації та євроінтеграції. Навчальний посібник присвячений для студентів, магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, викладачів, працівників державних органів влади 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (327(477)(075.8) /П 50) .
Політична історія України / [Є.О.Бондарєв, В.П.Горбатенко, В.А.Греченко] Публікація: Київ Академія 2001 . 488 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2- 1007 від 04.07.2001р.) 84х108/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (321(091)(477)9075.8)) .
Політична система і громадянське суспільство:європейські і українські реалії , монографія   Публікація: Київ НІСД 2007 . 396 с. 60х90/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (321(477+4)) .
Політологія / [ В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін, О. В. Бабкіна та ін.] Публікація: Київ ВЦ "Академія" 2003 . 528 с , Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів 84х108 / 32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (32 - 027.31(075.8)) .
Політологія для політика і громадянина / В. М. Бебик Публікація: Київ МАУП 2004 . 424 с. : рис , Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом. 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (32-027.21) .
Походження українського наролду у контексті традиційної культури / С. Павлюк Публікація: Львів Афіша 2006 . 84 с , Рекомендовано до друку вченою радою УкрДЛТУ та вченою радою Інституту народознавства НАН України. 84х108/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (323.1 :008(075.8)) .
Президентські вибори та Померанчева революція: вплив на трансформаційні процеси в Україні / за ред. Г. Курта, І. Кемпе, В. І. Андрійка Публікація: Київ Заповіт 2005 . 148 с б.ф Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (324(477)) .
 <<  <  1  2    >>

Працює на АБІС Коха