Туризм

This list contains 38 titles

| Виберіть назви, щоб:
100 великих галерей и музеев / М. В. Губарева, Н. А. Ионина Публікація: Москва Вече 2005 . 464 с. : ил. (16 с.) , Серия Золотая коллекция "Сто великих" основана в 2004 году. 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Довідниковий фонд (069:7](03)) .
Англо-український словник термінів сфери туризму , навч. поcіб. / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський Публікація: Київ Центр учбової літератури 2016 . 448 с 60x84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.48(038)=161.2=111) .
Аудит туристичної діяльності , навч. посіб. / О. О. Іваніна Публікація: Київ Центр учбової літератури 2005 . 256 с. , У даному посібнику викладено питання організації проведення аудиту з використанням міжнародних стандартів, зарубіжного досвіду. Детально розглянуто сутність і зміст процесу аудиту, його планування. Викладено методику аудиту обліку і звітності підприємства, важливих видів діяльності; порядок узагальнення результатів процесу аудиту і складання аудиторського висновку. Для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності (туристичного бізнесу) 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.48:657](075.8)) .
Бессарабія. Кулінарна мандрівка / [авт. ідеї Л. Титикало; авт. текстів: О. Мельников, С. Євсюкова Публікація: Київ Паблиш Про 2017 . 184 с. : іл 60х84 /8. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (641.5:392.81](477.7)) .
Географія туризму України , навч.- метод. посіб. / М. Й. Рутинський Публікація: Київ Центр навчальної літератури 2004 . 160 с , В навчально-методичному посібнику викладено анатований зміст лекційного матеріалу курсу "Географія туризму України". Згідно з розробленою автором навчальною програмою, лекційний матеріал структуризовано в 22 теми, що послідовно розкривають об'єкт-предметну сутність наукової дисципліни, дають уяву про теоретичні основи та методологічний арсенал географії туризму, а також акцентують увагу на актуальних завданнях та перспективних "точках росту" науки в 21-му столітті. Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, викладачів вузів, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організвцією, плвнуванням і управлінням рекреаційно-туристичним господарством 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.48(075.8) /Р-90) .
Гостинично-ресторанный сервис: Особенности культуры и традиций питания народов мира , курс лекций: [учебное пособие] / В. В. Архипов, Е. И. Иванникова Публікація: Киев Атика 2005 . 216 с 60х84 /16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (640.4:338.48](075.8)) .
Готельний бізнес: теорія та практика / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк Публікація: Київ Центр учбової літератури 2017 . 472 с : рис., табл , Гриф МОН 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (640.4(075.8)) .
Економіка туристичного бізнесу , навч.посіб. / Л. П. Дядечко Публікація: Київ Центр учбової літератури 2007 . 224 с , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 60х84 1/16 Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.486(075.8) ) .
Інформаційні технології у туристичній індустрії , підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь Публікація: Київ КНТЕУ 2011 . 280 с. : рис., табл. , У підручнику висвітлено теоретичні та практичні питання застосування інформаційних технологій в управлінні якістю туристичних послуг, формування системи менеджменту у підприємствах, організації управління сучасними підприємствами на основі використання інформаційних технологій. 60х84/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (004:338.4](075.8) /М 48) .
Історія туризму , Навч. посіб. / [Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв] Публікація: Київ Альтерпрес 2005 . 320 с.: іл. , Пропонований навчальний посібник містить аналіз сучасного підходу до питання появи і розвитку туризму в суспільстві як соціального явища. Висвітлено основні передумови виникнення туризму. Подано характеристику головних етапів розвитку міжнародного і вітчизняного туризму. Розглянуто особистий внесок окремих особистостей у становлення і розвиток туристичної справи та сфери гостинності. Визначено характерні тенденції розвитку туризму в різні історичні епохи та перспективи в сучасному світі. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на підготовці фахівців туристичної діяльності, а також для всіх бажаючих ознайомитись з історією туризму. 60х90/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.48(100)(091)(075.8) /У 80) .
Культура гостинично-туристского сервиса / В. Г. Федцов Публікація: Ростов н/Д Феникс 2008 . 503, [1] с 84х108 1/32. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (640.4:338.48](075.8)) .
Маркетинг туристичного підприємства , навч. посіб. / Ю. Б. Забалдина Публікація: Київ Музична Україна 2002 . 196 с , Навчальний посібник "Маркетинг туристичного підприємства" являє собою спробу конкретизації виробничих і збутових технологій туристичного підприємства з точки зору теоретичних засад концепції маркетингу. Для студенів туристичних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації, підприємств туристичної галузі 84х108/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (339.138:338.48](075.8) /З-12) .
Международный туризм , учебник / А. Ю. Александрова Публікація: Москва Аспект Пресс 2002 . 470 с. : табл. 60х90 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (338.48(075.8) /А 46) .
Менеджмент туристичного підприємства / Н. Є. Кудла Публікація: Київ Знання 2012 . 343 с , Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-1852 від 13 лютого 2012 р.) 60х90 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (005:338.48(075.8)) .
Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл / О. Д. Король Публікація: Чернівці Чернівецький нац. ун-т 2018 . 512 с. : іл., рис 64х84/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.48) .
Организация и технология гостиничного обслуживания , учебник / И. Ю. Ляпина Публікація: Москва ИЦ "Академия" 2008 . 208 с 60х90 /16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (640.4(075.8)) .
Организация и технология гостиничного обслуживания , учебник / И.Ю. Ляпина Публікація: Москва ИЦ "Академия" 2005 . 208 с 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (640.4(075.8)) .
Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах , учеб. пос. / А. В. Сорокина Публікація: Москва Альфа-М ; ИНФРА-М 2006 . 304 с 60х90/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (640.4(075.8)) .
Организация сферы туризма , учеб. пособие / А. Д. Каурова Публікація: СПб. Герда 2006 . 320 с. : табл. 60х90 1/16. Фонди: Абонемент. Технічна література Навчальний фонд (338.48(075.8) /К 30) .
Организация туризма / [А. П. Дурович, Г. А. Бондаренко, Т. М. Сергеева и др.] Публікація: Минск Новое знание 2006 . 640 с 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (338.48(075.8)) .
 <<  <  1  2    >>

Працює на АБІС Коха