Туризм

Записів у цьому списку: 38

100 великих галерей и музеев [Текст] / М. В. Губарева, Н. А. ИонинаВихідні дані: Москва : Вече, 2005Опис: 464 с. : ил. (16 с.) : 10000 экз. (в пер.) ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 069:7](03) (1).
Англо-український словник термінів сфери туризму [Текст] : навч. поcіб. / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. КотловськийВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2016Опис: 448 с : 300 пр ; 60x84 1/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 338.48(038)=161.2=111 (1).
Аудит туристичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Іваніна ; Міністерство освіти і науки України, Донецький інститут туристичного бізнесуВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2005Опис: 256 с. : Бібліограф.: с. 239-253. - 1000 прим ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 338.48:657](075.8) (1).
Бессарабія. Кулінарна мандрівка [Текст] / [авт. ідеї Л. Титикало; авт. текстів: О. Мельников, С. Євсюкова ; пер. О. Крупник ; фото: Л. Титикало, І. Фокін, В. Висоцький, О. Вискуб]Вихідні дані: Київ : Паблиш Про, 2017Опис: 184 с. : іл : б. т. ( в опр.) ; 60х84 /8.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 641.5:392.81](477.7) (1).
Географія туризму України [Текст] : навч.- метод. посіб. / М. Й. Рутинський ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. франкаВихідні дані: Київ : Центр навчальної літератури, 2004Опис: 160 с : Бібліогр.: с. 140-147. - 500 прим ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 338.48(075.8) /Р-90 (1).
Гостинично-ресторанный сервис: Особенности культуры и традиций питания народов мира [Текст] : курс лекций: [учебное пособие] / В. В. Архипов, Е. И. Иванникова ; Киевский национальный университет культуры и искусствВихідні дані: Киев : Атика, 2005Опис: 216 с : 1000 экз ; 60х84 /16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 640.4:338.48](075.8) (1).
Готельний бізнес: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. Франка.Вихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2017Опис: 472 с : рис., табл : Бібліогр.: с. 375-380. - б. т ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 640.4(075.8) (1).
Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч.посіб. / Л. П. Дядечко ; Міністерство освіти і науки України, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-БарановськогоВихідні дані: Київ : Центр учбової літератури, 2007Опис: 224 с : Бібліогр.: с. 220-223. - б. т. ; 60х84 1/16Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 338.486(075.8) (1).
Інформаційні технології у туристичній індустрії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь ; Київ. нац. торг.- екон. ун-т.Вихідні дані: Київ : КНТЕУ, 2011Опис: 280 с. : рис., табл. : Бібліогр.: с. 270-279. - 300 прим. (в опр.) ; 60х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 004:338.4](075.8) /М 48 (1).
Історія туризму [Текст] : Навч. посіб. / [Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв] ; [гол. ред. Л. Ф. Фурта]Вихідні дані: Київ : Альтерпрес, 2005Опис: 320 с.: іл. : Бібліогр.: с. 257-261. - 500 пр. (в опр.) ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 338.48(100)(091)(075.8) /У 80 (1).
Культура гостинично-туристского сервиса [Текст] : учеб. пос. / В. Г. ФедцовВихідні дані: Ростов н/Д : Феникс, 2008Опис: 503, [1] с : Библиогр.: с. 497. - 3000 экз. (в пер.) ; 84х108 1/32.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 640.4:338.48](075.8) (1).
Маркетинг туристичного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю. Б. Забалдина ; Федерація профспілок України, Інститут туризмуВихідні дані: Київ : Музична Україна, 2002Опис: 196 с : Бібліогр.: с. 192-194. - 500 прим ; 84х108/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 339.138:338.48](075.8) /З-12 (1).
Международный туризм [Текст] : учебник / А. Ю. АлександроваВихідні дані: Москва : Аспект Пресс, 2002Опис: 470 с. : табл. : Библиогр.: с. 460-462. - 5000 экз. (в пер.) ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Навчальна літератураШифр зберігання: 338.48(075.8) /А 46 (1).
Менеджмент туристичного підприємства [Текст] : підручник / Н. Є. КудлаВихідні дані: Київ : Знання, 2012Опис: 343 с : Бібліогр.: с. 326-335. - 1000 пр. ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 005:338.48(075.8) (1).
Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл [Текст] : [монографія] / О. Д. Король ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича.Вихідні дані: Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018Опис: 512 с. : іл., рис : Бібліогр.: с. 491-507. - 300 пр. (в опр.) ; 64х84/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 338.48 (1).
Организация и технология гостиничного обслуживания [Текст] : учебник / И. Ю. Ляпина ; под ред. А. Ю. ЛапинаВихідні дані: Москва : ИЦ "Академия", 2008Опис: 208 с : Библиогр.: с. 206. - 2000 экз. (в пер.) ; 60х90 /16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 640.4(075.8) (1).
Организация и технология гостиничного обслуживания [Текст] : учебник / И.Ю. Ляпина ; под. ред. А. Ю. Лапина.Вихідні дані: Москва : ИЦ "Академия", 2005Опис: 208 с : 3000 экз. (в пер.) ; 60х90/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 640.4(075.8) (1).
Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах [Текст] : учеб. пос. / А. В. СорокинаВихідні дані: Москва : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2006Опис: 304 с : Библиогр.: с. 296-299. - 5000 пр. (в пер.) ; 60х90/16. Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 640.4(075.8) (1).
Организация сферы туризма [Текст] : учеб. пособие / А. Д. КауроваВихідні дані: СПб. : Герда, 2006Опис: 320 с. : табл. : Библиогр.: с. 314-319. - 3000 экз. ; 60х90 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Абонемент. Технічна літератураШифр зберігання: 338.48(075.8) /К 30 (1).
Организация туризма [Текст] : учеб. пособие / [А. П. Дурович, Г. А. Бондаренко, Т. М. Сергеева и др.] ; под общ. ред. А. П. ДуровичаВихідні дані: Минск : Новое знание, 2006Опис: 640 с : 2010 экз. (в пер.) ; 60х84 1/16.Наявність: Примірники, доступні для позики: Бібліотека ІДГУШифр зберігання: 338.48(075.8) (1).
 <<  <  1  2    >>

Працює на АБІС Коха