Право. Юриспруденція

This list contains 121 titles

| Виберіть назви, щоб:
Кодекс законів про працю України , чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 січня 2021 р. : (відповід. офіц. текстові)   Публікація: Київ ЦУЛ 2021 . 88 с 60х84 1/16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (349.2(477)(094.4)"2021" /К 57) .
Цивільне процесуальне право України , навч. посіб. для підготовки до іспитів / І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків Публікація: Київ ЦУЛ 2020 . 208 с 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (347.9(477)(075.8) /Ц 57) .
Цивільний процесуальний кодекс України , чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 січня 2021 р. : (відповід. офіц. текстові)   Публікація: Київ ЦУЛ 2021 . 204 с. 60х84 1/16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (347.9(477)(094.4)"2021" /Ц 57) .
Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина , підручник / за заг. ред.: Є. Д. Моісеєва, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра Публікація: Київ КНТ 2008 . 816 с , Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ - підручник нового покоління, де адміністративна діяльність вперше розглядається у контексті поліцейського права, власне - науки про поліцію. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (342.95:351.74(075.8)) .
Адміністративне право України , навч. посіб. для підготовки до іспитів / [упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків] Публікація: Київ Центр учбової літератури 2020 . 214 с. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (342.9(477)(075.8) /А 31) .
Алібі у розкритті злочинів , навч. посіб. / В. С. Кузьмічов, В. В. Юсупов Публікація: Київ КНТ 2007 . 264 с. , Навчальний посібник підготовлено відповідно до діючих програм з курсів «Кримінальний процес» та «Криміналістика». У ньому розглядаються організаційно – тактичні проблеми встановлення алібі у ході досудового та судового слідства. Обґрунтовується авторська позиція стосовно поняття «алібі», що відповідає сучасному стану протидії злочинності. Внесено ряд пропозицій по удосконаленню процесу встановлення місцеперебування підозрюваного, обвинуваченого та підсудного у часові інтервали злочину. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (343.143(477)(075.8) /К 89) .
Большой юридический словарь / [В. А. Белов, В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова и др.] Публікація: Москва ИНФРА-М 2000 . 704 с 70х100 /16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Довідниковий фонд (34(038)) .
Бюджетний кодекс України , чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 січня 2021 р. : (відповід. офіц. текстові)   Публікація: Київ ЦУЛ 2021 . 167 с 60х84 1/16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (34:336.14(477)(094.4)"2021" /Б 98) .
Виборчий кодекс України , чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 січня 2021 р. : (відповід. офіц. текстові)   Публікація: Київ ЦУЛ 2021 . 330 с. 60х84 1/16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (342.8(477)(094.4)"2021" /В 41) .
Геополитический словарь-справочник / В. А. Дергачев Публікація: Киев КНТ 2009 . 592 с 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (327(03)) .
Господарське право України , навч. посіб. для підготов. до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків] Публікація: Київ Центр учбової літератури 2020 . 208 с. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (346(477)(075.8) /Г 72) .
Господарське процесуальне право України , навч. посіб. для підгот. до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків] Публікація: Київ Центр учбової літератури 2020 . 208 с. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (346(477)(075.8) /Г 72) .
Господарський кодекс України , чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 січня 2021 р. (відповід. офіц. текстові)   Публікація: Київ ЦУЛ 2021 . 150 с. 60х84 1/16. Фонди: Бібліотека ІДГУ Навчальний фонд (346(477)(094.4)"2021" /Г 72) .
Господарський процесуальний кодекс України , чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 січня 2021 р. : (відповід. офіц. текстові)   Публікація: Київ ЦУЛ 2021 . 160 с 60х84 1/16. Фонди: Читальний зал Навчальний фонд (346(477)(094.4)"2021" /Г 72) .
Державна служба: історія, теорія і практика , навч. посіб / Є. С. Черноног Публікація: Київ Знання 2008 . 458 с. : табл., рис. , Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 84х108 1/32. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (352/354(477)(075.8) /Ч-49) .
Дитина у складних життєвих обставинах:соціально-педагогічне забезпечення прав , монографія / Ж. В. Петрочко Публікація: Рівне видавець О. Зень 2010 . 368 с 60х80/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (37.013.42:351.84(075.8)) .
Договірне право України , навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків Публікація: Київ Центр учбової літератури 2020 . 192 с. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (347.44(477)(075.8) /Д 59) .
Доступ до публічної інформації , посібник із застосування "трискладового тесту" / Р. Б. Головенко, Д. М. Котляр, Д. М. Слизьконіс Публікація: Київ ЦПСА 2015 . 152 с. А-5 Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (347.83(086)) .
Екологічне право України , навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків Публікація: Київ Центр учбової літератури 2020 . 230 с. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (349.6(477)(075.8) /Е 45) .
Екологічне право України , навч. посіб. / К. А. Рябець Публікація: Київ Центр учбової літератури 2009 . 438 с. 60х84 1/16. Фонди: Абонемент. Навчальна література Навчальний фонд (349.6(477)(075.8) /Р 98) .
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>

Працює на АБІС Коха